Як запобігти промиванню ґрунтових гербіцидів?

В сучасних агротехнологіях ґрунтові гербіциди стали одним з основних способів контролювання бур’янів у гербокритичний період. Створюючи конкуренцію культурі за вологу, світло, елементи живлення вже на перших етапах росту та розвитку завдяки швидшому проростанню та активнішому нарощування фітомаси, ці шкодочинні об’єкти викликають втрату 20-50%, а за високого рівня присутності у посіві - навіть 100% врожаю.

Науковими дослідженнями та польовою практикою доведено, що ефективність ґрунтових гербіцидів тісно пов’язана з рівнем зволоження ґрунту. Так, за пересихання ґрунту, внесений на його поверхню препарат, може втратити свої властивості через випаровування, вивітрювання або розкладатися під впливом ультрафіолету. Крім того, недостатня кількість вологи у ґрунті, часто інактивує діючу речовину гербіциду і не забезпечує бажаного фітотоксичного ефекту. Негативні наслідки має і надмірне зволоження, спричинене інтенсивними опадами або неконтрольованим поливом, бо викликає руйнування гербіцидного «екрану» та небажане промивання препарату у зону насіннєвого ложа. Це може спричинити негативні наслідки для проростків більшості культур, не дивлячись на селективність їх рослин до діючих речовин рекомендованих гербіцидів. Значну екологічну загрозу, особливо для водойм, несе змивання гербіцидів при внесенні на схилових землях, що зазнають прояву водної ерозії.

Одним з ефективних рішень цих проблем є застосування препарату Липосам® - прилипача природного походження на основі біополімерів. Гарні липкогенні властивості та наявність різних функціональних груп полісахаридів у складі Липосаму за додавання його у суміш з ґрунтовим гербіцидом забезпечують м’яке утримання цього робочого розчину на поверхні ґрунту та запобігає промиванню гербіциду. До того ж підвищується ефективність пестициду за оптимальних для проростання бур’янів умов, коли їх сходи з’являються вже через 3-5 днів після останнього обробітку ґрунту чи сівби.

На відміну від більшості поверхнево-активних речовин, які лише знижують поверхневий натяг робочого розчину, фізичні властивості Липосаму дозволяють зберігати мікровологість у зоні захисного екрану, забезпечуючи активний контакт вологи та діючої речовини гербіциду, тим самим запобігаючи блокуванню її дії на проростки бур’янів. Це особливо актуально за умов розтягнутої у часі появи їх сходів, наприклад за холодної погоди.

За високої ймовірності випадання інтенсивних дощів, що останніми роками мають місце практично в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, застосування прилипача Липосам® є доцільним у бакових сумішах з гербіцидами, особливо тими, які мають високу розчинність у воді, бо саме вони схильні до промивання і попадання у зону розташування насіння культури.

Результати виробничих дослідів в умовах Київщини на чорноземі типовому свідчать, що використання біоприлипача Липосам® (0,5-0,8 л/га) у суміші з ґрунтовим гербіцидом Примекстра ТZ Gold (4,0 л/га) підвищило ефективність останнього на час формування культурою 4-6 листків на 21-27 %. При цьому, біологічна урожайність на варіанті з внесенням 0,5 л/га Липосаму зросла на 0,15 т/га, а при збільшенні його норми до 0,8 л/га продуктивність підвищилась на 0,18 т/га за рівня на контролі без прилипача 3,46 т/га. В іншому досліді, в одному з господарств Вінниччини застосування Липосаму 0,8 л/га зі зменшеною нормою гербіциду Примекстра ТZ Gold (3,5 л/га) забезпечило контролювання не лише однорічних, але й багаторічних видів дводольних бур’янів. Господарська ефективність у вигляді приросту врожаю від внесення такої суміші склала 0,4 т/га.


Отже, застосування Липосаму є агрономічно та екологічно виправданим заходом підвищення ефективності застосування ґрунтових гербіцидів, а економічну привабливість йому забезпечує прийнятна ціна.

Наші партнери