Чому кукурудза потребує мікоризації?

Через брак вологи або недостатній рівень живлення продуктивність кукурудзи за тривалого перебування у стані стресу може знизитись на 20-50%. Одним з шляхів, що дозволяє підвищити стресостійкість кукурудзи є мікоризація. Мікориза – це симбіоз гриба й рослини, при якому в коренях рослин накопичуются вуглеводи, якими рослина ділиться з грибом. У свою чергу гриб, поселяючись на коренях, виконує функцію всмоктуючих волосків кореня та допомагає рослині засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Мікробіологи української компанії БТУ-ЦЕНТР створили власну наукову розробку, ефективність якої визнається не тільки в Україні, а і в Болгарії, Молдові, Білорусі, Казахстані –мікоризний препарат Мікофренд®. До його складу входить комплекс мікоризоутворювальних грибів – Glomus VS, Trichoderma Harzianum; мікроорганізми, що сприяють утворенню ризосфери у кореневій зоні рослин – Streptomyces sp., Pseudomonas Fluorescens та фосформобілізуючі бактерії – Bacillius Megaterium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobacter sp. Мікофренд® сприяє утворенню мікоризи та має фунгіцидну дію в ризосфері рослини. Для покращання технологічності внесення препарат випускається у рідкій формі та на торфовій основі з ідентичним складом та титром.

Дослідженнями зарубіжних науковців встановлено, що інокуляція мікоризою є актуальною за умов нестачі ґрунтової вологи. За рахунок розгалуження гіфів грибів, зростає можливість кореневій системі мікоризованої рослини охопити більший обсяг ґрунту, збільшивши тим самим не лише кількість, але й швидкість поглинання вологи. Дослідження, проведені з використанням спеціальної мікроскопії рослин засвідчили, що діаметр гіфів мікоризних грибів складає 2-20 мкм, тоді як найтонші корені рослин мають 100-200 мкм, а довжина гіфів може бути у 50-100 разів більшою, ніж коренів [1 ,2, 3].

Крім можливості запобігти водному стресу мікоризація кукурудзи актуальна для оптимізації забезпечення рослин доступним фосфором, концентрація якого в більшості ґрунтів є низькою. Це зумовлено тим, що ортофосфат, як найдоступніша форма фосфору, що засвоюється рослинами, є малорухомим й може поглинатись коренями лише на відстані декількох міліметрів від їх поверхні [4, 5].Тим самим, у прикореневій зоні формуються «плями» з дефіцитом фосфору, бо його засвоєння рослинами проходить швидше, ніж відновлюється запас. Завдяки ж розгалуженості гіфів мікоризи фосфор стає доступним на значно більшій відстані – до 12 см [6]. За аналогічним принципом зростає можливість споживання рослинами сполук мікроелементів – міді, цинку, сірки, магнію, заліза та ін. [7].

Кінцевим результатом, що підтверджує ефективність будь-якого агрозаходу є продуктивність сільськогосподарських культур. Як свідчать численні наукові дослідження [4-7], проведені з мікоризою, що майже у 80 % експериментів формування мікоризи поліпшувало ріст та розвиток рослин, підвищуючи тим самим їх продуктивність. Виробничі досліди, проведені в господарствах різних областей України свідчать, що наприклад у Київській області, де рідку форму препарату Мікофренд® застосовували в рядок при сівбі кукурудзи, приріст цієї культури в одному з господарств склав 0,7 т/га, а в іншому - 0,3 т/га (див. діаграму). Застосування торфової форми мікоризного препарату Мікофренд® шляхом обробки насіння безпосередньо у сівалці з розрахунку 4 кг/т насіння в умовах Вінниччини забезпечило приріст зерна 0,3 т/га. Аналогічна схема внесення в умовах Рівненщини забезпечила приріст врожаю кукурудзи 1,1 т/га, а в Черкаській області, де опади були відсутні протягом практично всього літа – 0,7 т/га.

Рис. 1 Ефективність застосування Мікофренду® на кукурудзі, 2018-2019 рр. Д – дослідження з застосуванням Мікофренду; К – контроль, варіант без застосування Мікофренду

   В поліській частині Житомирської області обробка насіння кукурудзи цим біопрепаратом в сівалці, але з нормою внесення 5 кг/т насіння, забезпечило приріст врожайності культури 0,7 т/га.

Розрахунок економічного ефекту, проведений за показником EBITDA засвідчив, що застосування біопрепарату Мікофренд® у рядок підвищило ефективність агротехнології кукурудзи відповідно на 100 $/га та 43 $/га за витрат на препарат 7,1 $ та 2,8 $ (без ПДВ). У агротехнологіях господарств, де застосовували торфову форму Мікофренду® у нормі 4 кг/т відповідно до вищезгаданих рівнів врожайності ефективність зросла на 43, 160 та 105 $/га, тоді як при застосуванні 5 кг/га додатково отримано 104 $/га за витрати на препарат 4,3 $.

Отже, рання колонізація кореневої системи кукурудзи, що досягається шляхом обробки її насіння Мікофрендом або його внесення у рядок є важливим агрозаходом для оптимізації потенційних вигод від мікоризації, особливо коли мова йде про захист культури від стресів природного та штучного походження.

Гаврилов Сергій,
канд. с.-г. наук
агроном-дослідник БТУ-ЦЕНТР

Думка агровиробника

Іван Олійнич, головний агроном, Вінницька, обл.:

— Я вже давно працюю з біопрепаратами БТУ-Центр, тому їхню ефективну дію на ґрунт і рослини знаю, як ніхто інший. Найбільше мені подобається в них те що вони покращують дію хімічних препаратів, допомагають рослинам краще переносити стреси і оздоровлюють ґрунти. На самому початку нашої співпраці із компанією, найперше спробували деструктор Екостерн®, далі — Склероцид®, Липосам®, Азотофіт®.  Всі препарати знайшли своє місце у наших технологіях і заслуговують на увагу. Коротко розповім про кожен із них.

Екостерн® — деструктор стерні, який допомагає нам у посівах мінералізувати поживні рештки, які швидше розкладаються і не заважають проводити якісний посів. Також Екостерн® забезпечує швидке заселення рослинних решток активною корисною мікрофлорою та пригнічення розвитку фітопатогенної мікрофлори. Цим самим збагачує ґрунт корисними речовинами, що відновлюють гумус.

Склероцид® — біофунгіцид, який використовуємо лише на соняшнику проти склеротиніозу. Перед сівбою вносимо його в ґрунт і завдяки цьому нам вдається контролювати хворобу на 80%. Склероцид® не лише забезпечує зниження інфекційного потенціалу хвороби під час вегетації рослин, а й зменшує ризик зараження наступних культур в сівозміні.

Біоприлипач Липосам® допомагає утримувати на поверхні ґрунту гербіциди та на рослинах фунгіциди. Головне, що Липосам® не дає змоги промиватися діючим речовинам гербіцидів у зону кореневої системи. Завдяки цьому рослина культури зазнає мінімального фітотоксичного впливу, а фунгіциди не втрачають своєї ефективності навіть за рясних опадів.

Азотофіт® — допомагає рослинам активно фіксувати молекулярний азот атмосфери, переводячи його в доступну рослинам форму. Завдяки цьому ми менше вносимо азотних добрив, тобто економимо на витратах. І водночас біопрепарат покращує живлення рослин та стан ґрунтів. Як-то кажуть, ефект «два в одному».

Ми починаємо розуміти, що використання високих норм мінеральних добрив і ЗЗР до добра не доведе, так ми можемо втратити наше головне  багатство, наші ґрунти… Тому щороку в господарстві тільки збільшуємо використання біопрепаратів.

Соколовський Віктор, директор ТОВ «Біол бізнес» (с. Волокитине, Путивльський р-н, Сумська обл.):

— ТОВ «Біол бізнес» на ринку працює з 1993 року, обробляємо близько 400 га орної землі. Працюємо переважно по мінімальній технології. В господарстві маємо чотирьохпільну сівозміну: озима пшениця, кукурудза, соя та соняшник. Намагаємося застосовувати лише сучасні хімічні препарати, наявні на ринку нашої держави, втім не тільки їм надаємо перевагу, а й біопрепарати в нас у пошані. Особисто я вважю, що за біопрепаратами в агровиробницті — майбутнє. На посівах застосовуємо більшість біопрепаратів виробництва компанії «БТУ-ЦЕНТР», масово їх використовуємо вже другий рік. Хотів би відмітити, що препарати компанії за цілком виважених цін мають високий економічний ефект. Саме тому прийняв рішення збільшити обсяги використання цих препаратів. А кількість хімічних ЗЗР, відповідно, зменшити.

Із асортиментом компанії я знайомий дуже добре. Але хотів би звернути увагу саме на Липосам® і Мікофренд®. Липосам® тогоріч використали масово з ґрунтовими гербіцидами під кукурудзу й соняшник. Норму біоприлипача застосовую не таку, як рекомендує виробник, а вже випробувану на моїх посівах, 0,5–0,6 л/га. Не буду зупинятися на деталях, але скажу одне — неозброєним оком видно, що завдяки Липосаму гербіциди працюють ефективніше: і бур’яни тримають краще, і тривалість захисної дії більша.+

Для кукурудзи Мікофренд® — це дійсно друг, адже мікориза реально працює. Рослини культури у посівах, де застосовували Мікофренд®, завжди виглядають потужнішими і розвиненішими. І, звісно ж, віддячують більшим урожаєм. Свою ціну препарат «відробляє» на 100% і більше.

А взагалі мені дуже імпонує, як працюють фахівці компанії: вони не тільки дбають про те, як продати свої продукти, а й завжди допоможуть визначитися з необхідним препаратом, розкажуть, як краще його застосувати і отримати максимальний економічний зиск.

Джерела

1. Горбунова Н.П. Анатомическое строение микориз растений // Труды конференции по микотрофии растений. М., АН СССР, 1955. С. 182 - 193.
2. Kothamasi D. Arbuscular mycorrhizae in plant survival strategies /Kothamasi D., Kuhad R.C.H., Babu C.R. //Tropical Ecology. – 2001. – Vol. 42, № 1. – P. 1-13.
3. Liu A. Soil nutrient and water providers: how arbuscular mycorrhizal mycelia support plant performance in a resource-limited world /Liu A., Plenchette C., Hamel C. //Mycorrhizae in Crop Production /Hamel C.,Plenchette C. (Eds.). – Binghamton, NY: Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. – P. 37-66.
4. Гуральчук Ж.З. Роль арбускулярных микориз в питании растений и устойчивости к тяжелым металлам /Гуральчук Ж.З. //Физиол. и биохим. культ. раст. – 2004. – Т. 36, № 3. – С. 217-228.
5. Чайковська Л.О. Вплив везикулярно-арбускулярної мікоризи на засвоєння важкорозчинних фосфатів рослинами /Чайковська Л.О. //Агроекол. і біотехнол. – 2000. – Вип. 4. – С. 134-136.
6. Jakobsen I. External hyphae of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi associated with Trifolium subterraneum L. 1. Spread of hyphae and phosphorus inflow into roots /Jakobsen I., Abbott L.K., Robson A.D. //New Phytol. – 1992. – Vol. 120. – P. 371-380.
7. Harley J.L., Smith S.E. Mycorrhizal symbiosis. N.Y., Academic Press, 1983. P. 484.

МІКОФРЕНД® - супермаркет для рослин

Наші партнери

Замовити зворотній дзвінок

Залиште своє ім'я та номер телефону і ми вам перетелефонуємо

Дякуємо! Перетелефонуємо Вам у найближчий час