Ефективність використання універсального біологічного консерванту «Силакпро» при силосуванні кормів

"Журнал про корів"                                                                                                            Завантажити статтю


Шульга Юрій, канд. с.-г. наук, керівник напрямку тваринництва, ПП «БТУ-Центр», м. Ладижин
Володимир Жуков, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією технології заготівлі та використання кормі, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН м. Вінниця

Анотація. Наведено результати досліджень по консервуванню пров’яленої зеленої маси люцерни, бобово-злакової травосумішки та кукурудзи універсальною бактеріальною закваскою «Силакпро» (сухий препарат). Представлено показники силосуємості, якість вихідної маси та готового корму, втрати поживних речовин. Поживність дослідного варіанту силосу із пров’яленої маси люцерни склала 8,42 МДж ОЕ., суміші горошку паннонського з озимим тритікале – 7,69 МДж ОЕ., кукурудзи в фазі початку воскової стиглості зерна – 9,08 МДж ОЕ. Рівень збереження поживних речовин при застосуванні універсальної силосної закваски

Швидкі темпи розвитку біотехнологій виробництва нових та удосконалення існуючих біопрепаратів на основі нових штамів мікроорганізмів та їх комбінацій, обумовлюють суттєве зниження втрат при силосуванні. Використання таких препаратів ґрунтується на швидкому зброджуванні, в порівнянні із спонтанним силосуванням, цукрів що містяться у вихідній зеленій масі, в молочну кислоту, яка є основним елементом консервування поживних речовин. Перетворення легкогідролізованих вуглеводів (цукрів) в молочну та оцтову органічні кислоти, не є абсолютною їх втратою, оскільки саме вони використовуються організмом жуйних тварин для синтезу органічних речовин, а оцтова кислота є джерелом метаболітів для утворення молочного жиру. Енергетична цінність цукрів становить 662-678 ккал, а молочної кислоти – 652 ккал.

Виходячи із зазначеного основною умовою отримання якісних силосів при застосуванні бактеріальних заквасок на сонові молочнокислих бактерій є наявність достатньої кількості легкодоступних вуглеводів в вихідній зеленій масі, необхідної для утворення молочної кислоти і зміщення рН до 4,0-4,2. За кордоном універсальні силосні закваски використовують в значних об’ємах: так в США їх частка в загальній кількості досягає 82 %, у Франції понад 54%, в Німеччині - біля 36%, у Великобританії рекомендовано для апробації у виробництві 32 інокулянти (14 з яких мають у своєму складі ферментні препарати).

Універсальна силосна закваска «Силакпро» (сухий бактеріальний препарат), до складу якого входять молочнокислі бактерії з пробіотичними властивостями Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, Pediococcus pentosaceus. Propionibacterium freidenreichii subsp., та інші (ТУ У 15.7-3016503-019:2010) з фактичною загальною кількістю молочнокислих бактерій КУО/г – 3,8∙1010, та пропіоновокислих бактерій КУО/г – 3,6∙1010 (посвідчення про якість №01/04-18), була виготовлена в ПП «БТУ-центр» (м. Ладижин). Лабораторні та технологічні дослідження проведено в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН в 2018-19 роках та в базових дослідних господарствах. Сировиною для оцінки консервуючої дії препарату були: пров’ялена до вологості 65,8%, маса люцерни посівної (початок цвітіння), пров’ялена до вологості 68,3%, маса травосумішки горошку паннонського з озимим тритікале (цвітіння-початок колосіння), зелена маса кукурудзи (початок воскової стиглості, гібрид LG 32.85, ФАО 270). Закваску розводили теплою водою згідно інструкції і обробляли через аплікатори з дозуванням: для бобової зеленої маси – 6 г/т для бобово-злакової травосумішки та кукурудзи – в дозі 4 г/т. В якості контрою була використана маса без обробки консервантом (спонтанне бродіння). Після 66 днів зберігання силоса були відкриті і проведено органолептичну оцінку та визначено склад кормів (табл. 1).

Силос дослідних варіантів мав відмінні (Рис. 1 та 2) органолептичні показники (за ДСТУ 4782-2007). Рівень зброджування цукрів під дією молочнокислих та пропіоновокислих мікроорганізмів, обумовив зниження активної кислотності водної витяжки готового корму до показників 4,1 (для силосу з кукурудзи) та 4,5-4,6 для пров’яленої маси люцерни (Рис. 3) і бобово-злакової суміші (Рис. 4). Практично вся кількість легкорозчинних цукрів перетворилась в органічні кислоти. За співвідношенням молочної та оцтової кислоти дослідні варіанти силосів мали певну перевагу за рахунок зростання молочної до 70,4 % для силосу з люцерни, до 68,5 % для бобово-злакової травосумішки та до 76,8 % для силосу з кукурудзи. За показниками втрат сухих речовин, кукурудза, внаслідок підвищеної кількості легкогідролізованих вуглеводів (до 14,9 %) мала мінімальні втрати – до 5,6 % (проти 7,8 % в контролі). Люцерна посівна, внаслідок підвищеної буферної ємності (табл. 2), при зброджуванні цукрів і часткового розкладу сирого протеїну при обробці консервантом, втрачала до 7,3% сухих речовин (на 5,2 % менше ніж у варіантах без обробки). Бобово-злакова суміш (48% бобового компоненту) при силосуванні втрачала до 8,6% сухих речовин (14,2 % в контролі), що пояснюється гіршими технологічними властивостями сировини (при ущільненні подрібненої маси).

1.    Біохімічний склад вихідної зеленої маси та силосів

Показники складу

Люцерна посівна

Бобово-злакова сумішка

Кукурудза (початок воскової стиглості)

Без консерванту

З консервантом, 6 г/т     

Без консерванту

З консервантом, 4 г/т

Без консерванту

З консервантом, 4 г/т

Вихідна  маса

Суха речовина, %

65,8

65,3

68,3

68,5

27,6

27,4

Сирий протеїн, %

19,8

19,7

16,6

16,5

7,4

7,5

Сира клітковина, %

28,2

28,3

29,1

28,6

24,8

24,6

Цукри, %

4,9

4,7

8,1

8,2

13,9

13,8

Силос з пров’яленої  маси

Суха речовина, %

67,9

69,3

70,4

70,7

26,5

26,8

Сирий протеїн, %

18,3

19,1

15,4

15,8

6,9

 

Сира клітковина, %

28,7

28,5

29,6

28,9

24,9

24,2

рН  

4,7

4,5

4,4

4,6

3,8

4,1

Сума органічних  кислот: в т. ч.      
молочна, % оцтова, %

2,2       
62,4   37,6   

2,6         
70,4   29,6

1,8      
55,3  44,6*

1,5       
68,5  31,5

   2,2       62,1  37,8*

       2,4       
76,8   23,2

Втрати сухих речовин, %

12,5

7,3

14,2

8,6

7,8

5,6   


* наявність масляної  кислоти, до 0,1 % 


2. Придатність до силосування вихідної маси люцерни, бобово-злакової травосумішки та кукурудзи

№ п/п

Варіант силосу з пров’яленої маси

Сирий протеїн, % СР

Вміст       цукрів,            %

Цукровий мінімум,         % СР

Буферна ємність, % молочної кислоти в СР

Співвідношення цукор : буферна ємність

Силосуємість

1

Люцерна посівна

19,8

4,7

5,1

2,9

1,62

Важко силосується

2

Травосуміш: горошок паннонський - тритікале

16,6

8,2

9,3

5,7

1,44

Погано силосується

3

Кукурудза

7,4

13,8

4,1

3,4

4,05

Добре силосується


3. Консервуюча дія препарату «Силакпро» при обробці пров’яленої маси трав та кукурудзи

Консервант

Показник складу, поживність

Результати досліджень

Втрати, % ±

Збереженість, %

Вихідна маса

Маса без обробки (К)

Маса з обробкою (Д)

К

Д

К

Д

(± до контролю)

Люцерна посівна (бутонізація-початок цвітіння, І укіс)

 

Силакпро, 6 г/т

(ІК СГП)

СП, % в АСР

19,95

13,65

14,69

- 6,3

-5,26

68,42

73,63 /+7,61/

ОЕ, МДж/кг АСР

9,59

8,04

8,42

-1,55

-1,17

83,84

87,89 /+3,96/

ЧЕЛ, МДж/кг АСР

5,68

4,16

4,81

-1,52

-0,87

73,24

84,68 /+11,44/

Горошок паннонський + озиме тритикале (цвітіння-початок колосіння)

 

Силакпро, 4 г/т

(ПП «Ольвія»)

СП, % в АСР

44,88

39,85

42,16

-5,03

-2,72

88,79

93,94 /+5,15/

ОЕ, МДж/кг АСР

8,54

7,26

7,69

-1,28

-0,85

85,01

90,15 /+5,04/

ЧЕЛ, МДж/кг АСР

4,75

3,82

4,32

-0,93

-0,43

80,42

90,95 /+10,52/

Кукурудза силосні гібриди (ФАО 270, початок воскової стиглості)

 

Силакпро, 4 г/т

(ІК СГП)

СП, % в АСР

8,66

7,31

7,60

-1,35

-1,06

84,41

87,76 /+3,35/

ОЕ, МДж/кг АСР

9,83

8,55

9,08

-1,28

-0,75

86,97

92,37 /+5,41/

ЧЕЛ, МДж/кг АСР

5,83

4,78

5,10

-1,05

-0,73

81,99

87,48 /+5,48/

Буферна ємність сировини для силосування визначається кількістю молочної кислоти, яка необхідна для підкислення маси до рН 4,2 і вимірюється в грамах молочної кислоти на 1 кг або на 100 грамів сухих речовин. Традиційно бобові культури відносили до сировини, що погано силосується, але часткове пров’ялювання маси покращує силосуємість (буферна ємність зростає до 2,9% з 2,2% для свіжоскошеної маси). Аналогічним чином силосуємість паннонського горошку – для покращення   доцільно вводити до складу сумішки злакову озиму культуру з підвищеним вмістом цукрів та лужних мінеральних речовин.

Підвищена ефективність консервування пров’яленої маси основних кормових культур (табл. 3), що забезпечують оптимальне енерго-протеїнове співвідношення раціону базується на швидкому підкисленні маси за рахунок утворення органічних кислот. Збереженість сирого протеїну і зростання вмісту молочної кислоти, при обробці універсальною силосною закваскою, обумовили зменшення втрат обмінної енергії і чистої енергії лактації при цільовому зброджуванні цукрів.

Максимальну ступінь збереження зазначений бактеріальний препарат проявив в дозі 4 г/т при консервуванні бобово-злакової травосумішки (в межах 90,1-90,9% для енергетичних показників і 93,9 % для сирого протеїну). При консервуванні пров’яленої маси люцерни (доза препарату 6 г/т), сирий протеїн зберігався на 73,6%, а розрахункові енергетичні параметри (ОЕ та ЧЕЛ) відповідно на 87,9 та 84,7%. Поживні речовини традиційної силосної культури кукурудзи зберігались по обмінній енергії – на 87,7%, по чистій енергії лактації – на 87,5%. При застосуванні консерванту «Силакпро» сирий протеїн кукурудзи зберігався на 92,4% (+5,4% до контролю).

Таким чином необхідно визнати, що суха, універсальна силосна закваска вітчизняного виробництва «Силакпро» в дозі 4-6 г/т, має високу консервуючу дію і може бути рекомендована для масового використання при заготівлі силосованих кормів з різним рівнем силосуємості.


Рис. 1. Кукурудзяний силос консервований бактеріальним препаратом «Силакпро», 4 г/т


Рис. 2. Збереженість кукурудзяного силосу обробленого препаратом «Силакпро» у виробничих дослідженнях (ПП «Ольвія» 16 листопада 2018 року, об’єми заготівлі 1200 тон)Рис. 3. Збереженість силосу з пров’яленої маси люцерни обробленої препаратом «Силакпро» у виробничих дослідженнях, 6 г/т (ТОВ «Писарівка» 23 листопада 2018 року, об’єми заготівлі 2300 тон)Рис. 4. Інтенсивність зброджування цукрів і рівень збереження силосу з пров’яленої маси бобово-злакової суміші (горошок паннонський озиме тритікале) обробленого бактеріальним препаратом «Силакпро» в дозі 4 г/т

Наші партнери