Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®

"ЗЕРНО" Рослини та речовини 2018

Бур’яни – одна з актуальніших проблем в агровиробництві. І це обумовлено їхньою неймовірною здатністю виживати за будь-яких умов. Вони, порівняно з польовими культурами, раніше проростають, інтенсивніше ростуть, посухоі морозостійкіші, краще зимують, мають великийкоефіцієнт розмноження. У ґрунті багато насіння різних видів бур’янів, яке роками, навіть десятиліттями здатне зберігатися, не втрачаючи схожості. Бур’яни є осередком шкідників і хвороб культурних рослин. Питання боротьби з ними завжди було актуальним.

Сучасна технологія захисту культурних рослин від бур’янів неможлива без використання гербіцидів. Та одним із заходів при підвищенні їх ефективності є пом’якшення токсичного впливу на культури, завдяки використанню біоприлипачів у бакових сумішах з пестицидами.

На сьогоднішньому ринку добрива та засоби захисту рослин стрімко дорожчають. Це веде до збільшення частки застосування неякісної продукції, а також використання пестицидів з мінімальними нормами витрати. Така ситуація своєю чергою впливає на ефективність препаратів і в кінцевому результаті призведе до зниження врожайності сільськогосподарських культур та підвищення собівартості продукції. На цьому тлі використання біоприлипачів є особливо актуальним.

Особливості біоприлипачів, на відміну від деяких синтетичних, – не скочуватися з листка, а навпаки – краще закріплюватися на ньому. Водночас перевищення норми біоприлипачів найчастіше не призводить до фітотоксичності. Таким продуктом і є Липосам®.


Рис.1. Урожайність гібрида соняшнику Конді при застосуванні ґрунтового гербіциду в якості страхового та препарату Липосам® як антистресанта

rys1.jpg

Багатофункціональність препарату Липосам®, а також сумісність із усіма водорозчинними добривами, пестицидами, регуляторами росту та біопрепаратами дають можливість використовувати його в ролі, не зовсім характерній для прилипача. Так, Липосам® завдяки просторовій конфігурації макромолекул біополімерів утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка в місцях контакту перешкоджає випаровуванню вологи, але не заважає основним процесам розвитку рослин: диханню і фотосинтезу. Тому він є зручним й ефективним антитранспірантом. Він як антидот і антидепресант допомагає пом’якшити стрес від різкого впливу пестицидів й отрутохімікатів завдяки хорошій абсорбуючій здатності полімерів. Нарешті, Липосам® як структуроутворювач ґрунту, попадаючи в ґрунт, сорбує надмірну кількість солей і покращує його структуру, розкладається протягом 30-40 днів ґрунтовими мікроорганізмами до продуктів – джерел додаткового живлення рослин.

Виробничі дослідження ефективності біоприлипача Липосам® проводилися в різних регіонах країни.

Отриманими результатами і враженнями від застосування інноваційної розробки діляться спеціалісти компанії «БТУ-Центр» і сільськогосподарські виробники. У НДП «Чорна Кам’янка» Маньківського р-ну Черкаської області за власної ініціативи керівництва й агрономів компанії 2017 року в посівах соняшнику були проведені дослідження з використання ефективного ґрунтового гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л) як страхового (по вегетації культури). З метою зниження сильної шкідливої дії гербіциду на рослини соняшнику в якості антидота та антистресанта було випробувано біоприлипач Липосам®.

Аналізуючи дані дослідження, бачимо, що біоприлипач Липосам® з успіхом справлявся з цим завданням. Біопрепарат мінімізував сильну токсичну дію гербіциду на рослини соняшнику та підвищив стресостійкість культури, що своєю чергою покращило ріст і розвиток рослин. Водночас біопрепарат виконував і свою безпосередню роль біоприлипача: підвищив ефективність гербіциду, краще закріпившись на рослинах, та пролонгував його дію на бур’яни. Завдяки такій комбінованій дії біоприлипача врожайність соняшнику підвищилася від 18,26 ц/га за використання гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л – 0,8 л/га) до 22,96 ц/га – бакової суміші (флурохлорідон, 250 г/л – 0,8 л/га) + Липосам® (0,2 л/га), надвишка становила 4,7 ц/га (рис. 1).

Аналіз даних також показав математично достовірну надбавку врожаю зерна при використанні такої бакової суміші до контролю (3,12 ц/га), урожайність останнього становила 19,84 ц/га. Отже, застосування біоприлипача Липосам® як антистресанта є необхідним заходом для мінімізації негативного впливу на рослини соняшнику при використанні страхових гербіцидів та збереження його продуктивності.

Це однорічні дослідження, які будуть продовжені наступного року.

Дослідження цього біоприлипача відбувалося на полях «Благодатненського птахо-прому» (с. Садова, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.) на озимій пшениці. Обробіток проводився 27.03.2014 у фазу кущення озимої пшениці сорту Володарка одесь ка на площі 90 га гербіцидом Прима (0,5 л/га) + КАС (15 л/га). Варіанти досліду, з них: контроль – 60 га, дослід – 30 га. Витрати робочого розчину 150 л/га. Варіант 1. Органік-баланс® (0,5 л/га) + Липосам® (0,2 л/га). Варіант 2. Біокомплекс-БТУ® для зернових (0,7 л/га) + Липосам® (0,2 л/га). Варіант 3. Липосам® (0,2 л/га) (оцінка ефективності дії разом з гербіцидом). Аналізуючи результати дослідження, ми спостерігаємо підвищення врожайності в усіх варіантах досліду від 0,2 ц/га (при застосуванні бакової суміші гербіцид + Липосам®) до 5,5 ц/га (гербіцид + Органік-баланс® + Липосам®). Відмічено, що при використанні біоприлипача Липосам® підвищується ефективність дії гербіциду завдяки кращому змочуванню та закріпленню останнього на поверхні рослин, його пролонгованій дії, а також покращенню засвоєння поживних елементів при позакореневому підживленні культур (табл. 1). 2016 року в ТОВ «АФ Веселинівка » було проведено виробничий дослід з випробування біоприлипача Липосам® як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів на посівах соняшнику. Внесення проводилося в баковій суміші (ґрунтовий гербіцид Прометрекс (прометрин 500 г/л) з розрахунку 2,8 л/га та Липосам® – 0,5 л/га) через 3-4 дні після посіву.

Таблиця 1. Урожайність озимої пшениці на полях «Благодатненського
птахопрому» залежно від використання препаратів БТУ-Центр

Дата
збирання
урожаю

Урожайність, ц/га

 

Контроль
(без обробки
біопрепаратами)

Дослід

 

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 2

25.06.2014

52,0

57,5

57,0

52,2

 

+5,5

+5,0

+0,2

Ґрунти за гранулометричним складом – легкі, супіщані, з малим вмістом глинистої фракції, що зменшує ефективність дії гербіциду та сприяє його промиванню по профілю ґрунту. Після посіву спостерігалося зниження температури, це подовжило термін сходів. Ще одним негативним чинником погодних умов були рясні опади.

При застосуванні препарату Липосам® як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів у нормі 0,5 л/га вдалося досягти набагато кращої ефективності дії проти злакових бур’янів (як видно на фото 1) завдяки утриманню гербіцидів у верхніх шарах ґрунту. На стикових ділянках (де відбулося перекриття оприскувачів при обході країв поля) соняшник знаходився не в такому сильному гербіцидному стресі. Отже, використання біоприлипача Липосам® є обґрунтованим заходом для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Саме завдяки добрій абсорбуючій спроможності Липосаму® ґрунтові гербіциди утримуються в ґрунті в зоні проростання насіння бур’яну, зменшується випаровування та вимивання гербіцидів у нижні шари ґрунту і, як результат, поля звільняються від бур’яну, а коренева система рослин і не страждає. Відбувається гарний старт сільськогосподарських культур, формується добре розвинена коренева система. Липосам® також з успіхом застосовується для закріплення на поверхні рослин препаратів захисту, для рівномірнішого їх розподілення, пом’якшення токсичного впливу пестицидів, для збереження вологи в рослинах. У результаті отримуємо підвищення врожайності та якості готової продукції.

Фото 1. Дія препарату Липосам проти злакових бур’янів

 Липосам-згербіцидами-2018.jpg

Наші партнери