STOP стрес – програма, що дозволяє мінімізувати негативну дію стресу на культурні рослини і зберегти врожай

НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ

Сільськогосподарські культури часто піддаються впливу різних стресових факторів, які призводять до значного недобору врожаю. Щоб уникнути наслідків від стресів при вирощуванні культурних рослин, аграріям потрібно працювати на випередження. Застосування біологічних препаратів дозволяє уникнути або мінімізувати негативну дію несприятливих факторів.

Для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до стресових факторів компанія «БТУ-Центр» пропонує сільгоспвиробникам використання програми «STOP СТРЕС», яка передбачає застосування трьох біопрепаратів: Органік-баланс®, Азотофіт®, Липосам®. Позитивом для прийняття рішень по використанню даних препаратів є низька ціна і висока ефективність. Вони здатні покращити доступність макро- і мікроелементів для рослин та забезпечити їх природними регуляторами росту (цитокініни, ауксини, гібереліни), вітамінами, антибіотиками, фунгіцидними речовинами, ферментами, амінокислотами, що продукуються мікроорганізмами та необхідні рослинам під час стресу і дозволяють мінімізувати негативні наслідки та відновити нормальний метаболізм.

2018-04-19_12-25-38.png

   Зимові відлиги, раннє настання метеорологічної весни підвищують ймовірність пошкодження рослин. Небезпечний і осінній застій води на полях – маємо вимокання рослин. І тут на допомогу рослинам прийдуть біопрепарати, які при своєчасному використанні покращать природну родючість ґрунту та забезпечать рослини амінокислотами, які необхідні для загартовування озимих рослин, що приводить до підвищення їх стійкості до заморозків та нестачі кисню, а також фітогормонами, які є важливими для доброго росту і розвитку рослин.

Озимі посіви, які довго знаходяться під глибоким снігом при температурі близько 0 °С, страждають від виснаження і ураження пліснявими грибами, спостерігається випрівання рослин.

Для кращого захисту від хвороб рекомендуємо обробити посіви мікробними фунгіцидами, а саме: ФітоХелп® або МікоХелп®. Вони мають потужну бактерицидну та фунгіцидну дію, до їх складу входять мікроскопічні гриби та бактерії – антагоністи збудників широкої низки хвороб.

   Унаслідок появи в ґрунті крижаного прошарку, що розриває коріння, відбувається випинання рослин. Стійкість рослин до випинання обумовлюється потужністю і розтяжністю коріння. Для зниження цього негативного наслідку обробку біопрепратами треба провести заздалегідь. Рослини будуть забезпечені ауксинами і гіберелінами, які сприяють росту та розвитку коренів, впливають на розтягнення клітин та еластичність клітинних стінок, що знизить розривання коренів.

Іншим несприятливим кліматичним чинником, дія якого посилюється, є нестача вологи, яка може завдати непоправної шкоди культурам. За таких умов затримується дія цитокінінів, які є біохімічним «маркером» кінчика кореня. Так, якщо з якихось причин кінчики коріння відмирають або ріст коріння пригальмовується, що часто трапляється у разі заморозків чи посухи, рослина практично позбавлена можливості підвищити природним шляхом рівень цитокінінів, які необхідні для закладання пагонів та колоса, утворення ендосперму у зерні та затримки процесу старіння. І тут на допомогу приходять біо препарати Органік-баланс® та Азотофіт®, які підвищують стійкість до посухи завдяки забезпеченню рослин цитокінінами, елементами живлення рослин та оптимальному використанню продуктивної вологи. Завдяки біопрепарату Липосам®, який є ефективним антитранспірантом, відбувається зниження випаровування за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів – препарат утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка не заважає основним процесам розвитку рослин: диханню і фотосинтезу. 

Неможливо обминути і проблему фітотоксичності. Більшість хімічних пестицидів є достатньо токсичними речовинами. Ефект від стресу проявляється у вигляді уповільнення росту, зниження схожості, скручування листя, підвищеної схильності до хвороб та інше. І в цьому випадку програма «STOP СТРЕС» допоможе усунути небезпеку фітотоксичності. Біопрепарати Органік-баланс® і Азотофіт® пом’якшать негативну дію пестицидного навантаження за рахунок забезпечення рослин амінокислотами, які продукуються мікроорганізмами і є одними з найактивніших учасників метаболізму. З амінокислот синтезуються білки, які в свою чергу утворюють прості ферменти і ферментативні комплекси. Саме від білків та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість рослин до стресових умов та подолання їх наслідків. Третій біопрепарат Липосам®, який входить до програми «STOP СТРЕС», також знизить стрес від шкідливого впливу пестицидів за рахунок хорошої абсорбуючої здатності полімерів.

2018-04-19_12-26-32.png

Випробування програми «STOP СТРЕС» проводилися на посівах озимої пшениці у фермерському господарстві НДС ФГ «Колача Є. Й.» Володимир-Волинського району Волинської області. Тут не перший рік досліджуються біопрепарати різних виробників. В одному з дослідів було протестовано суміш біопрепаратів Органік-баланс®, Азотофіт®, Липосам® ТМ «Жива Земля» разом з подібними наборами біопрепаратів інших виробників. Дані дослідження показали, що препарати ТМ «Жива Земля» допомогли уникнути негативних наслідків різного роду стресових факторів. Як видно на фото 1, рослини на ділянках, де використовувалася програма «STOP СТРЕС», виглядають значно здоровішими, мають інтенсивне зелене забарвлення, ураження хворобами відсутнє.

2018-04-19_12-27-15.png

У 2017 році на тлі весняних заморозків спостерігається дія програми «STOP СТРЕС» у фермерському господарстві НДС ФГ «Колача Є. Й.».

На фото 2 ми бачимо ефективність біопрепаратів ТМ «Жива Земля». Посіви озимої пшениці, які були оброблені до заморозків за програмою «STOP СТРЕС», перенесли весняні заморозки з мінімальною затримкою в рості і розвитку і виглядали значно краще, ніж без обробки. Видно, що в рослин більш інтенсивне зелене забарвлення, вони дещо вищі та виглядають більш здоровішими, ніж на контролі, що підтверджує ефективність біопрепаратів до різного роду стресів.

Програма «STOP СТРЕС» показала також позитивний ефект і в ТОВ СП «Агродім», Чернігівська область. 

Навесні 2017 року в зв’язку з заморозками виникли стресові ситуації на посівах пшениці озимої на Чернігівщині. Як видно на фото 3, через 12 днів після застосування даного агрозаходу посіви озимої пшениці відновили свій ріст і розвиток, рослини набули більш інтенсивного зеленого забарвлення, стали здоровішими.

Побачивши покращення, керівництво компанії прийняло рішення застосувати біопрепарати і на інші площі. В результаті поле, яке ви бачите на фото 3, дало 66,29 ц/га, а інше теж порадувало – 66,19 ц/га.

ТЗОВ «Аграрій» (УКРЛЕНДФАРМІНГ, Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Дунаїв) у 2017 році також переконалося в ефективності біопрепаратів Органік-баланс®, Азотофіт®, Липосам® ТМ «Жива Земля». Посіви кукурудзи сильно постраждали від опадів у вигляді граду. Було прийнято рішення використати дані препарати для покращення стану посівів.

Як видно з фото 4, використання біопрепаратів дозволило рослинам кукурудзи краще відновити свій ріст і розвиток. На фото 5 ми бачимо кінцевий результат цього заходу, качани крупніші та більш виповнені. Урожайність коливалася від 61,2 ц/га на контролі до 65,9 при використанні біопрепаратів, приріст склав 4,7 ц/га.

У 2016 році в ПП «Агросистема Плюс» (Київська обл.) посіви соняшнику (гібрид НК Долбі) на площі 1400 га сильно постраждали від застосування ґрунтового гербіциду (фото 6). Компанія прийняла рішення про використання агрозаходу «STOP СТРЕС». Застосування біопрепаратів Органік-баланс®, Азотофіт®, Липосам® мінімізували негативну дію ґрунтового гербіциду і відновили нормальний метаболізм у рослин (фото 7). Завдяки препаратам було одержано урожайність соняшника 33 ц/га, що є дуже хорошим результатом за токсичної дії пестициду. 

Отже, використання біопрепаратів Органік-баланс®, Азотофіт®, Липосам® ТМ «Жива Земля» дозволяє культурним рослинам уникнути або мінімізувати вплив різного роду стресових факторів і зберегти урожай аграріям за високої рентабельності.2018-04-19_12-28-07.png


Наші партнери