Мікориза від БТУ-ЦЕНТР. Оцінка науковця


Уже більше року минуло відтоді, як компанія «БТУ-Центр» представила біопрепарат «Мікофренд»® — перший у своєму портфелі продукт із мікроскопічними грибами Glomus VS, які утворюють мікоризу з переважною більшістю (крім хрестоцвітих) культурних рослин України. Цьогоріч цей сегмент пропозиції доповнив «Меланоріз»® — другий мікоризний продукт, який до того ж має детоксикуючі властивості.

Як саме працюють ці препарати? Який результат вони забезпечують на основних культурах? Яка їхня післядія на ґрунт? Ці та інші питання ми поставили завідувачу лабораторії прикладної мікології ТОВ «Інститут прикладної біотехнології», кандидату біологічних наук Тамарі Віннічук.


Тамара Віннічук, завідувачка лабораторії прикладної мікології ТОВ «Інститут прикладної біотехнології», кандидатка біологічних наук

 • Тамаро Сергіївно, окресліть процес мікоризації. Що відбувається після контакту мікоризних грибів із насіниною?

— Мікоризні гриби активізуються після проростання насінини під дією кореневих виділень рослини. Спочатку за допомогою присосків (апресорій) гриб закріплюється на коренях. Потім із апресоріїв всередину кореня проростає інфекційна гіфа, яка розростається в міцелій. Далі гіфи проникають всередину рослинної клітини та утворюють арбускули (розгалуження), в яких і відбувається інтенсивний обмін поживними речовинами: гриби надають рослині вологу та елементи живлення в легкодоступній формі, а натомість отримують вуглеводи. За рахунок подальшого розвитку мікоризи збільшується площа поглинання кореневої системи рослин. Водночас мікоризні гриби сприяють виробленню природних антибіотиків та пригнічують розвиток збудників фузаріозу, фітофторозу, альтернаріозу, бактеріозів чорного та базального інших хвороб, а також шкідників, зокрема нематод.

 • «БТУ-Центр» має два мікориз­ні препарати: «Мікофренд»® із 2-ма мікоризними грибами (Glomus VS, Trichoderma Harzianum) та «Меланоріз»® із 4-ма (Glomus, Aspergillus terreus, Trichoderma lignorum, Trichoderma viride). Коли рекомендується застосовувати один, коли інший?

— Обидва продукти застосовуються для мікоризації зернових, бобових, технічних, овочевих та плодових культур. З тією відмінністю, що «Меланоріз»®, крім основної функції, здатний нейтралізувати в ґрунті токсичну дію патогенних мікроорганізмів, пестицидів, техногенних факторів, що обумовлено наявністю у препараті грибів Aspergillus terreus та бактерій Arthrobacter sp., тому його можна рекомендувати до застосування на техноге́нно забру́днених ґрунтах.

 • Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей процес.

— Мікроскопічні гриби Aspergillus terreus продукують широку низку екзоферментів (речовини, що розщеплюють навколишні молекули, роблячи їх більш поживними для гриба — ред.), які активно руйнують полімери і природні, і синтетичні. Arthrobacter розкладають у ґрунті низку токсичних елементів, використовуючи їх для дихання та як джерело вуглецю й енергії. Крім того, вони нейтралізують у ґрунті токсичну дію патогенних мікроорганізмів, а також підвищують стійкість рослин до посухи, заморозків та подібних несприятливих для рослин факторів.

 • Яка роль відведена бактеріям у складі «Мікофренд»® (Streptomyces sp., Pseudo­monas Fluorescens; Bacillius Mega­terium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Mucilo­ginosus, Enterobacter sp,) та «Меланоріз»® (Bacillus subtilis, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa, Arthrobacter)?

— Мікроорганізми Strepto­myces sp. та Pseudomonas Fluo­re­scen у складі «Мікофренд»® підтримують утворення мікоризи та ризосфери рослин, продукують метаболіти, що пригнічують розвиток патогенів, підвищують імунітет рослин. А фосфатмобілізуючі бактерії, Bacillius Megaterium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobacter sр., здатні засвоювати як органічний, так і мінеральний азот, перетворювати важкорозчинні та органічні фосфати й калій з ґрунту в доступні для рослин мінеральні легкорозчинні солі фосфорної кислоти. Bacillus Subtilis є антагоністами патогенних мікроорганізмів. Схоже призначення мають і бактерії в препараті «Меланоріз»®. Мікроогранізми фіксують азот із повітря — за відсутності кисню перетворюють його на аміак, Paenibacillus polymyxa продукують антибіотики (фунгіцидні та бактерицидні), деякі види Arthrobacter здатні знижувати рівень токсичних 6-валентного хрому та 4-хлорфенолу в ґрунті. Бактерії в обох препаратах виділяють БАР (біологічно активні речовини — ред.): ферменти, вітаміни, полісахариди та под., які стимулюють ріст і розвиток рослин, а також їхню стійкість до посухи, заморозків та інших несприятливих умов.

 • За результатами наукових досліджень, який ефект забезпечують «Мікофренд»® та «Меланоріз»® на сої, соняшнику, кукурудзі та озимій пшениці?

— Дослідження цих біопрепаратів проводились упродовж 3-х останніх років спільно з науковими установами (Інститут сільського господарства Степу, Хмельницька ДСГДС, Волинська ДСГДС, Сквирська державна станція органічного виробництва та ін.) як у дрібноділянкових дослідах, так і у виробничих посівах. За результатами дослідів, ефективність препаратів «Мікофренд»® і «Меланоріз»® була близькою: обидва забезпечили прибавку врожаю (в середньому, сої — 0,3-0,6 т/га; соняшнику — 0,34-0,9 т/га; кукурудзи — 0,4-1,2 т/га; пшениці озимої — 0,4-1,0 т/га).


 • Волога — основний лімітний фактор для роботи і хімічних, і біологічних препаратів. Як довго / як інтенсивно «діючі речовини» препаратів «Мікофренд»® та «Меланоріз»® працюють під час посухи? Чи є результати досліджень, що підтверджують це?

— Сьогодні питання впливу вологості ґрунту на мікоризні гриби є недостатньо вивченим. Але доведено, що гриби адаптовані до нижчих значень вільної вологи в середовищі, ніж рослини. Після того, як мікоризні гриби ввійдуть в контакт з кореневою системою, вони стають менш сприйнятливими до умов навколишнього середовища. Крім цього, обов’язковою умовою їх розвитку є наявність живої кореневої системи рослини. Розмножуючись на коренях рослин, мікоризні гриби створюють безліч тоненьких абсорбуючих ниток, які мають здатність проникати в найдрібніші пори мінералів, у найдрібніші частинки ґрунту, та постачати у корінь воду з розчиненими в ній поживними речовинами. Внаслідок цього мікоризовані рослини стають стійкішими до посухи, про що свідчать результати численних досліджень.

 • На Вашу думку, який спосіб внесення мікоризних препаратів є найбільш ефективним?

— Обробляти мікоризними препаратами можна як посівний (садівний) матеріал, так і кореневу систему вже вегетуючих рослин. Мікоризні препарати призначені для оброблення насіння зернових, бобових, технічних, овочевих культур, внесення в рядок, фертигації, а також для оброблення розсади.

 • Як бути, коли потрібно обробити насіння, що вже протруєне хімічними, зокрема фунгіцидними, препаратами?

— Сумісне застосування мікоризних препаратів із пестицидами є небажаним, а іноді й протипоказаним (наприклад, з окремими фунгіцидами). За наявності такої необхідності в кожному конкретному випадку обов’язковим є проведення тесту на сумісність. Після цього фахівці компанії нададуть необхідні рекомендації.

 • Чи можна посилити ефективність біопрепаратів, якщо внести їх у бакову суміш з певними хімічними (добрива) чи біологічними продуктами?

— Щодо застосування бакових сумішей обов’язковим є проведення тесту на сумісність, а також рекомендації фахівців компанії конкретно з кожної бакової суміші. Деякі хімічні добрива, пестициди, а також біологічні препарати можуть негативно вплинути на ріст та розвиток мікроорганізмів, що входять до складу мікоризних препаратів. А деякі навпаки — можуть посилити або доповнити їх позитивну дію.

 • Яких правил варто дотримуватись під час протруювання й висіву насіння, а також під час внесення мікоризних препаратів безпосередньо в ґрунт?

— Головне — уникати потрапляння прямих сонячних променів, тому всі роботи варто проводити в затіненому місці. Насіння обробляють робочим розчином біопрепаратів, або замочують у ньому насіння на 1-2 год у день висіву. Оброблене насіння висівають одразу або просушують до сипучого стану. Обробку розсади проводять короткочасним зануренням кореневої системи в робочий розчин біопрепарату, а внесення препаратів у рядок відбувається під час сівби.

 • З точки зору кислотності та структури, в якому ґрунті мікроорганізми працюють найкраще?

— Найкраще гриби працюють за нейтрального або слабокислого pH ґрунту; краще — від 4,5 рН до 6 рН. За кислотності нижче 4 pH та вище 8 pH ріст грибів дуже сповільнюється або припиняється.

 • Як «діючі речовини» мікоризних препаратів впливають на ґрунт?

— Усі мікроорганізми, що входять до складу мікоризних препаратів, впливають на ґрунт. Крім вище згаданих ефектів бактерій і мікроскопічних грибів, можна виділити те, що мікоризні гриби покращують агрегатний стан ґрунтів. Інтенсивно розвиваючись, міцелій утворює сітку, яка скріплює ґрунтові часточки. Крім цього, вони здатні накопичувати у ґрунті глікопротеїн — гломатін, який обумовлює склеювання агрегатів ґрунту й підвищує їх гідрофобність. Також на гіфах грибів утворюється слиз, до якого прилипають глинисті частинки землі. Це сприяє появі водостійких агрегатів, що запобігає ерозії ґрунту.

Наші партнери