ГРАУНДФІКС — ҐРУНТОВЕ БІОДОБРИВО ТА ВАШ БОНУС У БОРОТЬБІ З ПАТОГЕНАМИ РОСЛИН

У сучасному землеробстві все актуальнішим стає застосування фосформобілізаторів у технологіях вирощування зернових і технічних культур. Нагадаємо, що фосформобілізатори — це група препаратів, до складу яких входять мікроорганізми, що здатні з нерозчинних сполук переводити фосфор і калій у доступні форми для живлення рослин.

Однак дія мікроорганізмів не звужується тільки до функції поліпшення живлення. Вони працюють завжди комплексно. І як бонус ми отримуємо захист посівів від грибних і бактеріальних хвороб. Мікробіологи української компанії БТУ-ЦЕНТР створили саме таке ґрунтове біодобриво Граундфікс®, яке дозволяє системно підходити до розв’язання питань оздоровлення ґрунту.

Дослідження впливу Граундфікс® на врожайність і стан ґрунту

Застосування Граундфіксу® в господарствах України підтвердило його ефективність щодо підвищення продуктивності польових культур. Зокрема, за внесення в рядок під час сівби приріст урожаю соняшнику за норми витрати препарату 0,5 л/га становив 0,22 т/га, а кукурудзи (0,67 л/га) — 0,29 т/га. За внесення Граундфіксу® (3–5 л/га) під передпосівний або основний обробіток ґрунту вдалося отримати додатково (в середньому по семи господарствах) 0,2–0,75 т/га соняшнику; 0,4–0,9 — кукурудзи та 0,4–1,3 т/га пшениці озимої.

Однак підвищенням урожайності культур позитивна дія препарату не обмежується. Аналізуючи ґрунт під культурами після внесення Граундфіксу®, науковці виявили позитивний вплив препарату на фітосанітарний стан ґрунту. У польовому досліді на Агрохімічній дослідній станції НУБіП України було проведено дослідження мікофлори ґрунту після застосування препарату Граундфікс® за шести систем мінерального живлення, під двома культурами — кукурудза на зерно та соняшник; за трьома попередниками — пшениця озима, горох і конюшина. Препарат вносили під передпосівну культивацію — 18.04.2019. Відбір ґрунту для аналізу проводили двічі — 26.04.2019 і 18.07.2019. Усього було проаналізовано 58 зразків ґрунту. За результатами досліджень визначено в динаміці кількісний і видовий склад ґрунтової мікофлори, зокрема патогенних мікроорганізмів, токсиноутворювальних видів грибів і грибів-антагоністів залежно від досліджуваних чинників.

Граундфікс® — біологічний препарат БТУ-ЦЕНТР для внесення в ґрунт, що містить живі мікроорганізми (Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa), які здатні мобілізувати фосфор і калій із нерозчинних сполук, фіксувати азот, підвищувати ефективність мінеральних добрив. Загальне число життєздатних клітин у препараті становить (0,5–1,5) ×109 КУО/см. Також препарат містить продуценти ферментів, вітаміни, амінокислоти, фітогормони й інші біологічно активні речовини.

Основне призначення Граундфіксу® — підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Препарат можна застосовувати перед сівбою (під основний обробіток ґрунту, культивацію), вносити в рядок, за фертигації, а також за ранньовесняного підживлення озимих культур.

Норма витрати препарату Граундфікс® — 0,5–8 л/га залежно від способу застосування та культури.

Які патогенні гриби виявили під кукурудзою?

Перший фітопатологічний аналіз ґрунту провели через вісім днів після застосування препарату Граундфікс®. За результатами аналізу зразків ґрунту під кукурудзою було виділено 229 (поле № 3) та 200 (поле № 7) ізолятів грибів. До патогенних видів грибів належали 10 видів — Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans, Fusarium culmorum (Sm.) Sacc, Penicillium viridicatum Westling, Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuill., Mucor mucedo, Gliocladium rozeum Bainier, Myrothecium roridum Tode: Fries, Pythium debarianum Hesse, Helminthosporium maydis Nisikado et Miy та Aspergillus niger van Tieghem.

Виявлені патогенні гриби спричиняють пліснявіння насіння, кореневі гнилі й інші хвороби, особливо на початкових фазах розвитку рослин. Окрім того, вони здатні продукувати токсини, що негативно впливають на ріст і розвиток культур.

Патоген Fusarium culmorum (Sm.) Sacc. — збудник снігової, або фузаріозної, плісняви, фузаріозу колоса та фузаріозної кореневої гнилі;

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans — збудник фузаріозної кореневої гнилі польових культур.

Представники роду Fusarium продукують небезпечні токсини — ДОН (синонім — вомитоксин), зеараленон і Т-2-токсин.

Гриб Fusarium oxysporum (Schlechl.) Snyd. et Hans виробляє також фузарієву кислоту, ликомаразмин і ферменти, що порушують фізіологічні функції рослин і пригнічують їх розвиток. ДОН уповільнює проростання зерна, ріст корінців і паростків. Токсини в тканині рослини уповільнюють синтез білка, порушують провідність кліткових мембран і проникність фізіологічно активних речовин.

Патоген Aspergillus niger van Tieghem спричиняє пліснявіння насіння та продукує афлатоксини В1, В2, G1, G2 й ін., які мають певний фітотоксичний вплив на вегетуючі рослини, особливо на насіння, що проростає.

Патогенний вид Penicillium viridicatum Westling спричиняє пліснявіння насіння польових культур, а також продукує надзвичайно небезпечні охра­токсини.

З роду Gliocladium траплявся факультативний паразит Gliocladium rozeum Bainier, який уражує ослаблені рослини й спричиняє кореневі гнилі.

Рід Rhizopus був представлений видом Rhizopus stolonifer (Ehrenborg: Fries) Vuill., це сапрофітний гриб, але за сприятливих умов може бути факультативним паразитом і спричиняти чорну гниль.

Результати дослідів ґрунту під кукурудзу

Відсоток патогенних грибів у ґрунті під кукурудзою без застосування Граундфіксу® був високим в обох полях сівозміни й становив залежно від систем удобрення 30,8–56,3% і 25,0–81,8% відповідно (рис. 1, 2).


Рис. 1 Відсоток патогенних грибів у ґрунті за різних систем удобрення, кукурудза на зерно, попередник пшениця озима, поле №3, 26.04.2019р.


Рис. 2 Відсоток патогенних грибів у ґрунті за різних систем удобрення, кукурудза на зерно, попередник пшениця озима, поле №7, 26.04.2019р.

Застосування Граундфіксу® за передпосівної культивації ґрунту під кукурудзу сприяло істотному зменшенню відсотка фітопатогенних грибів у ґрунті в усіх варіантах незалежно від унесених доз мінеральних добрив. З тим повністю зник патогенний гриб Penicillium viridicatum Westling (відсоток якого становив 18,8–33,3%), а відсоток грибів із роду Fusarium зменшився в середньому з 19 до 5,4% (поле № 3) та з 21,6 до 6,6% (поле № 7) (рис. 3).


Рис. 3 Родове співвідношення патогенної мікофлори у зразках ґрунту, кукурудза на зерно, попередник пшениця озима, поле № 7, 26.04.2019 

Результати дослідів ґрунту під соняшник

Такі самі тенденції спостережено і в ґрунті під соняшником за обох попередників — горох і конюшина. За результатами проведеного мікологічного аналізу зразків ґрунту під соняшником було виділено 189 (поле № 5) та 263 (поле № 9) ізолятів грибів. До патогенних грибів належали 10 видів — Penicillium viridicatum Westling, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans, Aspergillus niger van Tieghem, Gliocladium rozeum Bainier, Myrothecium roridum Tode: Fries, Helminthosporium maydis Nisikado et Miy, Mucor mucedo, Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuill, Pythium debarianum Hesse.

Відсоток патогенних грибів у ґрунті під соняшником становив у варіантах без застосування Граундфіксу® 18,2–56,5% (поле № 5) і 16,7–57,1% (поле № 9). Застосування Граундфіксу® зменшувало ці показники до 0–14,3 та 8,3–25,0% відповідно (рис. 4, 5).


Рис. 4 Відсоток патогенних грибів у ґрунті за різних систем удобрення, соняшник, попередник горох, поле №5, 26.04.2019 р.


Рис. 5. Відсоток патогенних грибів у ґрунті за різних систем удобрення, соняшник, передник конюшина, поле №9, 26.04.2019 р.

З тим відсоток грибів із роду Fusarium зменшувався у варіантах із 6,9–30,5 до 0–9,1%; грибів Gliocladium rozeum — із 3,5–21,1 до 0–13%; Alternaria alternatа — із 4,6–14,8 до 0–9,5%. Усереднені по досліду дані наведено на рис. 6.

Рис. 6. Родове співвідношення патогенної мікофлори у зразках ґрунту, соняшник, попередник конюшина, поле №9, 26.04.2019 р.

Таким чином, застосування Граундфіксу® під передпосівну культивацію ґрунту вже на 8-й день мало позитивний вплив на фітосанітарний стан ґрунту, зменшуючи відсоток фітопатогенних грибів під посівами кукурудзи та соняшнику, тим самим запобігаючи ураженню насіння та сходів цих культур грибами, що спричиняють пліснявіння насіння, кореневі гнилі, альтернаріоз й інші хвороби.

Результати повторного дослідження ґрунту під соняшник

Для визначення тривалості дії Граундфіксу® на патогенну мікофлору було проведено другий мікологічний аналіз ґрунту після застосування препарату — відбирання ґрунту провели під соняшником за попередника конюшина (поле № 9) 18.07.2019, тобто через три місяці після застосування Граундфіксу®.

За результатами проведеного мікологічного аналізу зразків ґрунту було виділено 142 ізоляти. До патогенних видів грибів належали 6 видів — Penicillium viridicatum Westling, Aspergillus flavus Link. Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuill., Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans, Gliocladium rozeum Bainier. Кількість патогенних грибів у варіантах становила від 16,7 до 52,4% (рис. 7).


Рис. 7. Відсоток патогенних грибів у ґрунті за різних систем удобрення, соняшник, попередник конюшина, 18.07.2019 р.

Як показав фітопатологічний аналіз ґрунту, застосування Граундфіксу® за норми витрати 4 л/га під передпосівну культивацію ґрунту під соняшник за попередника конюшина зменшило відсоток патогенних грибів за всіх систем живлення (через три місяці після застосування) із 16,7–52,4 до 0–42,2% (зокрема з роду Fusarium — із 14,1–33,3 до 0–21,1%; із роду Alternaria — із 7,1–19,1 до 0–12,5%; Gliocladium — із 9,5–14,3 до 0%. Усереднені дані по досліду наведено на рис. 8.


Рис. 8. Родове співвідношення патогенної мікофлори у зразках ґрунту, соняшник, попередник конюшина, 18.07.2019 р.

Що в результаті?

Підсумовуючи наведене вище, можемо стверджувати, що:

• Застосування Граундфіксу® під передпосівну культивацію ґрунту під кукурудзу та соняшник сприяло зменшенню відсотка фітопатогенних грибів у ґрунті незалежно від унесених доз мінеральних добрив і попередників; 

• Позитивний вплив Граундфіксу® на фітосанітарний стан ґрунту спостерігали вже на 8-й день після застосування й тривав понад 3 місяці, зменшуючи відсоток фітопатогенних грибів під посівами кукурудзи та соняшнику, тим самим запобігаючи ураженню насіння, сходів і рослин грибами, що спричиняють пліснявіння насіння, кореневі гнилі, альтернаріоз й інші хвороби; 

• Застосування Граундфіксу® під передпосівну культивацію ґрунту зменшило відсоток патогенних грибів у ґрунті за всіх рівнів мінерального живлення: під соняшником за попередника горох (за норми витрати 8 л/га) — на 18–42%; за попередника конюшина (4 л/га) — на 8–32%; під кукурудзою на зерно: за норми витрати 8 л/га — на 31–35%; 4 л/га — на 10–26%.

 

Л. М. ПАРМІНСЬКАміколог
ТОВ «Інститут прикладної біотехнології»

Наші партнери