Готуємо бакові суміші правильно: досвід науковців — аграріям

Журнал "Пропозиция", Март 2021р.


Сучасні передові технології в землеробстві спрямовані на активацію різноманітних фізіологічних і фізико-хімічних процесів в агроценозах, що сприяє якомога повнішій реалізації потенціалу сорту. Це потребує своєчасного застосування добрив, засобів захисту рослин, стимуляторів росту, антистресантів як синтетичного, так і біологічного походження.

Зростаючі технічні можливості та економічна доцільність вимагають зменшення об’ємів бакових сумішей за одночасного збільшення компонентів у них. Тому викликом для виробників добрив і препаратів є створення нових формуляцій, які легко поєднуються з іншими компонентами, передбаченими технологічним процесом. А окремим завданням агротехнологів є постійний контроль фізичної й біологічної сумісності препаратів, які необхідно змішувати в одній баковій суміші. Адже за невдало обраних композицій може утворитись осад, який унеможливить якісне внесення препаратів, або відбудеться деактивація одного з компонентів іншим.

Значна кількість виробників продукції рослинництва в Україні пересвідчились в доцільності та економічній ефективності застосування рідких стартових добрив Квантум Діафан під час сівби. Але в умовах «звуження» сівозміни та відсутності необхідної кількості органічних добрив тваринного походження відбувається зниження біологічної активності та біорізноманітності в агроценозах, що негативно позначається на фізичних і фізико-хімічних характеристиках ґрунтового середовища, а в наступному — на рості й розвитку сільськогосподарських рослин. Часткове вирішення посталих проблем можливе завдяки залученню до технологічного процесу препаратів органічного та, зокрема, мікробного походження. Сучасними  біотехнологами розроблено лінійки препаратів, які застосовують на різних етапах розвитку рослин для відтворення й стимулювання порушених біокаталітичних процесів. Досвід останніх десятиліть демонструє безперечну ефективність мікробних препаратів компанії БТУ-ЦЕНТР. Чимало аграріїв уже переконались у позитивному ефекті від сумісного застосування рідких мінеральних добрив із мікробними препаратами. Втім лишається пересторога щодо сумісності цих компонентів у одній баковій суміші.

Експериментами, які постійно проводяться науковцями і технологами компанії БТУ-ЦЕНТР установлено, що такі рідкі стартові добрива компанії «НВК “Квадрат”» як Квантум Діафан ACTion 5-20-5 Zn, Квантум Діафан ACTion 5-20-5,  Діафан ACTion 3-18-18, Діафан ACTion 8-24-0 є сумісними з мікоризоутворюючим препаратом Мікофренд, поліпшувачем фосфорного і калійного живлення Граундфіксом®, біофунгіцидом Склероцид®, біодобривом ХелпРост®. Відпрацьовано умови, за яких бакові суміші з цими продуктами не створюють технічних перешкод для їхнього внесення і властивості складових не втрачаються.

Важливо наголосити, що фізична сумісність препаратів, тобто відсутність крупних пластівців осаду, не завжди співпадає з біологічною сумісністю. Так, препарат Склероцид® добре поєднується з усіма формуляціями рідких добрив Квантум-Діафан — осад не утворюється навіть за змішування концентрованих препаратів без розведення водою. Але за цих умов біологічна активність Склероциду є нестійкою, і така суміш не може годинами чекати внесення в ґрунт. Нами встановлено доцільну пропорцію композиції, що не пригнічує «живий компонент». Титр мікроорганізмів препарату не буде знижуватись впродовж 5 годин лише за змішування 20 л Діафану і 20 л води та наступним додавання 1 л Склероциду.

Граундфікс®, навпаки, гірше ніж Склероцид® змішується з Діафанами. Щоб запобігти осаду, потрібно 20 л добрива Квантум Діафан розчинити у 20–30 л води і лише потім додати Граундфікс®. Така бакова суміш залишається стабільною впродовж 2–4 години, надалі можуть утворюватись дрібні коричневі пластівці осаду, які легко розмішуються і не заважають внесенню в ґрунт технічними засобами. Мікробна активність препарату у такій суміші не знижується.

Для запобігання утворення осаду Мікохелпу з Квантум Діафан достатньо розчинити 0,5–1 л Мікохелпа в 10 л води, а потім додати 20–30 л Діафанів. Але для збереження життєздатності складових препарату бажано розвести 20 л комплексного добрива Діафан з 20 л води. Змішування Мікохелпа з розведеними Діафанами не лише запобігає утворенню осаду, а й зберігає біологічну активність. Лабораторні дослідження підтвердили, що за розведення добрив Квантум Діафан з водою у співвідношенні 20:20 із наступним додаванням біопрепарату Мікофренд® спостерігали ріст та розвиток грибів роду Trichoderma і Glomus на рівні контролю впродовж п’яти годин, а життєздатність бактерій B.megaterium phosphaticum, B. subtilisB.museloginosusP.fluorescentEnterobacter sp, які входять до препарату, не знижувалась протягом 4–6 годин, порівняно з контролем, що свідчить про можливість сумісного застосування Діафанів і біопрепарату.

Окрема увага повинна приділятись баковим сумішам, у які, крім Квантум Діафан і мікробних препаратів, додають гумати. Так, у перебігу дослідження можливості отримання технічно доцільної суміші, що містить Діафан 5-20-5 Zn,  20 л/га, Гуміфренд®,  0,4 л/га, Хелпрост® кукурудза, 1 л/га, Н2О,  30 л/га, виявлено, що вдається досягти відносної стабільності суміші за послідовності, коли до розчиненого у воді Гуміфренд® додається ХелпРост® і лише потім Діафан. Дослідники відмітили відсутність чорних пластівців і лише незначний осад білих пластівців. Надалі розчин достатньо стабільний протягом двох і більше годин і не створюватиме проблем у разі фоліарного застосування.

Пропонуємо аграріям враховувати наведені технологічні особливості під час приготування бакових сумішей. Це дасть змогу ефективніше корегувати ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Світлана Корсун, 

доктор с.-г. наук, директор Інституту прикладної біотехнології, компанія БТУ-ЦЕНТРНаші партнери