Економічний ефект застосування фосформобілізатора Граундфікс під кукурудзу та соняшник

Для оцінки ефективності агротехнологій і, відповідно, інвестиційної привабливості аграрного підприємства крім загальновживаних – розмір земельного банку, величина господарських активів, прибутковість, рентабельність нині використовують ряд інших економічних показників, здебільшого запозичених з іноземної фінансової системи. Одним з таких є EBITDA (скорочення від англійського виразу «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», що у перекладі звучить як «прибуток до вираховування відсотків, податків та амортизації) - що відображає величину прибутку до того, як з неї відняли всі обов'язкові платежі.

Таким чином розкривається не прибутковість самої агрокомпанії чи господарства, а фіксується лише ефективність основного напрямку їх діяльності, тобто вміння працювати і заробляти з кожного гектара. Оскільки показник іноземного походження, то і виражають його переважно у валюті.

Серед з елементів сучасних агротехнологій, що дозволяють підвищити їх ефективність за рахунок збільшення продуктивності ріллі, поліпшення якості врожаю з одночасним покращанням родючості ґрунту є застосування біологічних препаратів. Одним з таких є органічне добриво ГРАУНДФІКС®, що розроблене та виготовляється у компанії БТУ-ЦЕНТР. Механізм дії відселекційованих його біологічних компонентів полягає у мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук ґрунту, фіксації біологічного азоту та ефективності використання елементів живлення з мінеральних добрив, внесених у ґрунт, активізації ростових процесів у культури, підвищення стресостійкості рослин.

Аналіз результатів агрономічної ефективності, виражену в урожайності культур, та економічної ефективності – за показником EBITDA проводили на основі виробничих дослідів у різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Встановлено наприклад, що в умовах Львівщини внесення добрива ГРАУНДФІКС® (5,0 л/га) під передпосівну культивацію під кукурудзу забезпечило приріст врожаю до варіанту без біопрепарату 0,39 т/га, а показник EBITDA зріс з 479,6 до 520,5 $/га. В умовах Полтавщини внесення у рядок при сівбі кукурудзи добрива ГРАУНДФІКС® (0,67 л/га) в суміші з РКД 5:20:5 забезпечило приріст врожаю цієї культури 0,29 т/га, порівняно з варіантом, де застосовували лише РКД, а EBITDA зріс на 64,5 $. Високу ефективність на кукурудзі забезпечила і післядія добрива ГРАУНДФІКС®, внесеного у нормі 5 л/га під попередник. В результаті було отримано приріст урожаю 0,3 т/га, а ефект зріс на 44 $/га.

Розрахунки проводили за ціни на зерно кукурудзи ≈150 $/т, а додаткова витратна частина в дослідах складалась з вартості препарату ( ≈4 $/л) та витрат на внесення ( ≈3,5 $/га).

Розрахунок ефективності у агротехнології з соняшником засвідчив, що в умовах Київщини приріст урожаю культури за внесення під передпосівний обробіток 5 л/га добрива ГРАУНДФІКС® склав 0,75 т/га, а рівень EBITDA зріс на 210 $/га. У попередньому році приріст в цих же умовах склав 0,61 т/га і біля 170 $/га відповідно. В умовах Вінницької області застосування біопрепарату ГРАУНФІКС® (5,0 л/га) забезпечив приріст урожайності 0,32 т/га, а економічна перевага за показником EBITDA склала 74,5 $/га за ціни на насіння соняшнику ≈327 $/т.

Отже, застосування біологічного добрива ГРАУНДФІКС® забезпечує раціональніше використання ресурсів, зокрема мінеральних добрив, сприяє повнішому розкриттю потенціалу продуктивності сортів і гібридів сільськогосподарських культур та дозволяє збільшити економічну ефективність агротехнології за показником EBITDA в кукурудзи у середньому на 50 $/га, а соняшнику на 100 $/га.

Наші партнери