ЧИ ЗДАТНИЙ ДЕСТРУКТОР ВПЛИНУТИ НА ЗДОРОВ’Я ГРУНТУ? ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВЦІВ

Корсун С. Г., агрохімік, д. с.-г. наук
Пармінська Л. М., міколог


Упродовж багатьох десятиліть в України існувала система землеробства, в основі якої лежали багатопільні, переважно 10-пільні, сівозміни. Однак, впродовж останніх років підходи до землеробства змінилися. Багатопільні сівозміни зникли, поступившись місцем короткоротаційним, з надзвичайно високим ступенем їх інтенсифікації. Так як основний запас збудників хвороб багатьох сільськогосподарських культур зберігається на післяжнивних рештках хворих рослин, ігнорування сівозмінами призвело до зниження мікробіологічної активності ґрунту та зростанню чисельності патогенних ґрунтових грибів, що викликають хвороби кореневої системи. Тому вкрай важливо на етапі роботи зі стернею знищити джерело інфекції та поповнити ґрунт мікробами-антагоністами, які пригнічують збудників хвороб.

Таким засобом покращення фітосанітарного стану ґрунту є деструктори стерні. Але важливо розуміти, що далеко не кожен деструктор може містити комплекс висококонцентрованих мікроорганізмів і може вирішити проблему оздоровлення ґрунту. Аграріям слід уважно вивчати склад продукту та звертати увагу на те, чи препарат монокомпонентний або містить комплекс мікроорганізмів, який титр препарату (концентрація мікроорганізмів в 1 мл), чи існує науково-дослідне підґрунтя ефективності деструктору тощо.

Наприклад, до складу деструктору Екостерн (виробник БТУ-ЦЕНТР, ТМ «Жива Земля») входять гриби із роду Trichoderma та бактерії із родів Bacillus, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, які прискорюють розкладання пожнивних решток і являються антагоністами патогенних мікроорганізмів. Такий комплекс мікроорганзмів у складі Екостерну забезпечує зниження рівня токсичності ґрунту та збільшення доступності поживних елементів. Відбувається біоконтроль ґрунтових патогенів (Sclerotinia, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Penicillium, Alternaria, Gliocladium, Ustilago тощо), покращення структури ґрунту та збільшення врожайності с.-г. культур у цілому.

Для перевірки ефективності пригнічення ґрунтової мікрофлори Екостерном ми взяли зразки ґрунту для мікологічного аналізу з 10 господарств, які застосовували цей деструктор. Аналіз мікофлори зразків проводили методом ґрунтових розведень Ваксмана. Суспензію висівали на поживне середовище. Для культивування грибів використовували поживне середовище картопляно-глюкозний агар (КГА). За результатами досліджень встановлювали кількісний та видовий склад грибів, визначали патогенні та сапротрофні види грибів.

За результатами проведеного мікологічного аналізу було виявлено зниження ґрунтової патогенної мікофлори в середньому по господарствах у 4 рази – з 32,4% у контролі до 8,8% за застосування препарату (див. діаграму). Високу ефективність Екостерн показав проти патогенів із родів Fusarium (збудник фузаріозної плісняви, фузаріозної кореневої гнилі, фузаріозу колоса), Rhizopus (факультативний паразит, при сприятливих умовах здатний викликати чорну гниль), Alternaria (викликає “чорний зародок” насіння), Gliocladium (уражує ослаблені рослини і викликає кореневі гнилі; гриб має високу антагоністичну активність, що і обумовлює його поширення у ґрунті). Також, патогенні гриби із родів Aspergillus, Alternaria, Penicillium є збудниками пліснявіння насіння.

Отже, результати комплексного дослідження яскраво продемонстрували, що деструктор Екостерн не тільки виконує функцію прискореного розкладання рослинних решток, як звичайний деструктор. Завдяки комплексному складу та високій активності та концентрації мікроорганізмів у складі Екостерну, нами доведено пригнічення розвитку фітопатогенів, збудників хвороб, нейтралізацію фітотоксинів та покращення біологічної активності ґрунту.

Наші партнери