Бактерії для озимих

The Ukrainian Farmer, серпень 2017 року

На сьогодні особливо актуальними і найбільш затребуваними є технології вирощування озимих культур (пшениці, ячменю, ріпаку) із застосуванням біопрепаратів. Саме це дає можливість найкраще підготувати рослини до перезимівлі та розкрити сортовий потенціал кожної сільськогосподарської культури з метою отримання вищої продуктивності посіву та якісних показників продукції що веде до підвищення рентабельності.

 

Кілька останніх років показали тенденцію до того що в осінньо-зимовий період великі площі посівів озимих потерпають від несвоєчасного входу в зиму та вимерзання. Для підвищення зимостійкості посівів, культурні рослини повинні сформувати, до входу в зиму, не лише потужну кореневу систему: зернові повинні досягти відповідного показника кущення, а озимий ріпак має сформувати потужну кореневу шийку з точкою росту яка не знаходиться на великій відстані від поверхні землі. Основна умова для досягнення цих показників – забезпечення оптимальних умов росту та розвитку в осінній період, що дає можливість накопичити максимально можливу концентрацію в клітинах рослин асимілятивних речовин, які дають можливість рослині замерзати, але не вимерзати. Також не менш важливим фатором успішної перезимівлі озимих культур є підвищення стійкості та захист від хвороб які атакують їх з моменту проростання і аж до відновлення вегетації. Всього цього можна досягти, покращивши загальний обмін речовин провівши відповідні технологічні заходи. Шляхів для цього на часі є багато – одним з сучасих та продуктивних є мікробіологічний. Цей шлях полягає в створенні мікробно-рослинного співтовариства, завдяки оздоровлення грунту, передпосівній обробці насіння озимих культур спеціальними мікробними біопрепаратами. Заселяючи рослини, мікроорганізми вмикають потужний механізм постачання в рослину  необхідних їй елементів живлення, стимуляторів розвитку кореневої і листкової систем, та доповнюють дію, а подекуди й заповнюють прогалини в роботі засобів захисту від хвороб насіння та сходів в осінній та зимовий період.


            Компанія «БТУ-Центр», український виробник мікробіологічних препаратів, розробили власні рекомендації щодо інтенсифікації технологій вирощування озимих культур.

Готуємо ґрунт до посіву. Програма «Родючий грунт»

 

Мікробіота ґрунту має найбільше значення для вегетуючих рослин, адже до її складу входять не лише корисні мікроорганізми – її основною складовою є велика кількість патогенних мікроорганізмів, які спрямовані на знищення організму рослини. Корисні мікроорганізми розкладаючи рештки кореневої системи, післяжнивні рештки, гній, сидерати, тощо, підвищують вміст у ґрунті гумусу, рухомих сполук азоту, фосфору, калію, інших елементів. У результаті їх діяльності в ґрунті утворюються речовини біологічного походження, які мають властивості біокаталізаторів – ферменти, вітаміни, вільні амінокислоти, регулятори росту рослин, які активізують ростові процеси, підвищують стійкість до фітопатогенних мікроорганізмів (Рис. 1)

Основним видом продуктів для відновлення родючості грунту та його оздоровлення є лінійка біодеструкторів від Компанії БТУ-Центр. Отже, оброблені біодеструкторами рослинні рештки та грунт,  забезпечують кращі умови для схожості насіння, закладання потужної кореневої системи озимих культур,  оптимізації кореневого живлення азотом, фосфором, калієм іншими необхідними елементами. Безумовно,  все це відіграє позитивну роль у формуванні необхідних захисних факторів та перезимівлі рослин, що також позитивно позначається на кінцевому результаті з урожайності культур , якості продукції, економії витрат на мінеральні добрива та засоби захисту рослин, одержання очікуваного прибутку.

Технологія з застосуванням Біодеструктора стерні Екостерн включає обробку біодеструктором подрібненої соломи і стерні після збирання культури за допомогою обприскувача з наступною заробкою в ґрунт дисковим агрегатом на глибину від 8-10 см, або плугом на глибину не менше 15-18 см. Післяжнивні рештки пізніх ярих (кукурудза, гречка в т.ч. соняшник) попередньо подрібнюються за допомогою подрібнювачів. Норма внесення препарату становить: для зернових хлібів першої групи, зернобобових, крупяних культур та сидератів – 1 л/га, для кукурудзи, сорго, соняшнику – 1,5 - 2 л/га. Вилив робочої рідини 200-300 л/га. За умов недостатньої вологи в ґрунті період деструкції дещо подовжується.

Внесення Біодеструктора стерні «Екостерн» не має негативного впливу на насіння, препарат діє тільки на пожнивні рештки. Сівбу на полях, де вносився біодеструктор стерні, можна проводити без періоду очікування.

Ефективність застосування біодеструкторів рослинних решток компанії «БТУ-Центр» для осінньої та весняної обробки ґрунту підтверджена 5-річними дослідженнями Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технології для с-г виробництва  ( УкрНДІПВТ) ім. Л.Погорілого в сумісних дослідженнях (проект «Біотехнологія» ).

Досліди показали, що при застосуванні препаратів на основі мікроорганізмів-ендофітів урожайність сільськогосподарських культур збільшується від 15% до 30% і навіть більше, крім того, на 10-15% покращуються показники якості урожаю.

Наступним препаратом, для поліпшення грунту перед посівом – є грунтове бактеріальне добриво Граудфікс, застосування якого збільшує кількість та сприяє накопиченню в грунті доступних для рослин форм NPK. Це відбувається завдяки синергії силікатруйнуючих та активних штамів калій- і фосформобілізуючих мікроорганізмів, природних ендофітних і грунтових азотфіксуючих бактерій, а також іншої мікрофлори грунту, яка в процесі життєдіяльності утворює біологічно активні речовини: амінокислоти, вітаміни, ферменти, фітогормони тощо. Крім того, до складу препарату входять бактерії Bacillus subtillus, які мають потужну фунгіцидну дію

Передпосівна обробка насіння! Програма «Здоровий старт»

Відмінну профілактику в боротьбі зі збудниками які спричинюють пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви та інших хвороб озимих культур забезпечує обробка насіння мікробіологічними фунгіцидами Фітоцид, ФітоХелп та МікоХелп. Гарним помічником за будь-якої обробки рослин є біоприлиплювач Липосам.

Відділом захисту рослин від  шкідників і хвороб ННЦ «Інститутземлеробства НААН» проведено наукові дослідження з вивчення технічної ефективності біологічних препаратів виробнитца компанії «БТУ-Центр» у лаболаторних та польових дослідах в захисті пшениці озимої сорту «Артеміда» від хвороб за оброблення насіння та обприскування в період вегетації рослин.

Результати досліджень засвідчили достатньо високу ефективність біопрепаратів в захисті пшениці озимої від хвороб за умов дотримання технологій вирощування культури та системи захисту. Система захисту базується на обов’язковому застосуванні біопрепаратів для передпосівного оброблення насіння та не менш як дворазового оброблення рослин під час вегетації. Починаючи з найбільш раннього періоду. Гарною альтернативою традиційному методу боротьби з хворобами в осінньо-зимовий період можуть бути осінні обприскування рослин біопрепаратами, коли розвиток хвороб знаходиться на початкових етапах. Ці технологічні операції призведуть до блокування розвитку патогенів, що захистить рослини від хвороб восени та взимку. За сильного розвитку хвороб застосування біологічних препаратів можна поєднувати з використанням хімічних.

 

Практичне застосування

Дослідження ефективності препаратів виробництва ПП «БТУ-Центр»

ДП «Умань-Агро»

Місце проведення дослідження

Область: Черкаська

Район: Уманський

Село: Гереженівка

Досліджувана культура: озима пшениця

Сорт:                                          Одеська 267

Поле:                                          5

Попередник:                               озима пшениця

Фаза внесення препаратів:

1.       По поживних рештках попередника(2015р): Біодеструктор стерні-2,0 л/га

2.       Обробіток насіння(2015р): Органік Баланс-1,0л/т+Липосам-0,3л/т.

3.       Весняне кущення: Біокомплекс-БТУ-р-0,5л/га+Липосам-0,2л/га.

4.       Вихід в трубку: Біокомплекс-БТУ-р-0,5л/га+Липосам-0,2л/га.


Результати урожайності:

Дата

збору врожаю

Контроль

Дослід

 

Різниця, ц/га

Облікова площа, га

Валовий збір, кг

Урожайність, ц/га

Облікова площа, га

Валовий збір, кг

Урожайність, ц/га

+5,8

18.07.2016

6,0

36600

61,0

6,0

40080

66,8


           

Висновок:

Застосування препаратів ПП «БТУ-Центр» дало можливість збільшити врожай за рахунок заселення ризосфери корисними мікроорганізмами, які забезпечили: оздоровлення грунту, підвищили всхожість насіння, стимуляцію росту та розвитку кореневої системи, кращу перезимівлю рослин. Обробки по вегетації простимулювали ріст та розвиток наземної маси рослин, забезпечили надходження в рослину протягом вегетаційного періоду необхідних елементів живлення, а токож підсилили імунітет, пригнітили розвиток грибкових та бактеріальних хвороб.

 

                                                     

 

 

Наші партнери