Агроному на замітку, або час подбати про врожай наступного року

Вже дозрівають зернові. Стрункими рядами вишикувалися на полях кукурудза та соняшник. Наближається пора збирання врожаю ріпаку. Настає один з найвідповідальніших періодів року для агронома, коли потрібно і подбати про вчасне та якісне збирання врожаю сільськогосподарських культур, і закласти підґрунтя для оптимального поживного режиму рослинам наступного року.


Насамперед — озимі культури. Для доброго старту ці рослини вже восени потребують достатньої кількості основних біо­ген­них елементів.

Донедавна основною метою у рослинництві було отримати якнайбільше рослинницької продукції і захистити врожай будь-якими засобами. Однак через негативний вплив такого підходу на природні екосистеми останніми десятиріччями його витісняє інтегрована система удобрення і захисту рослин. Її мета — максимальний захист урожаю і забезпечення раціонального поживного режиму шляхом поєднання засобів хімічного і біологічного походження. Разом із досягненням високої ефективності у рослинництві такий підхід спрямований на відтворення родючості ґрунту, в тому числі його біологічного потенціалу, а також мінімізацію шкоди навколишньому природному середовищу та здоров’ю людини.

У цьому контексті одним з незамінних помічників агронома є біологічне грунтове добриво ГРАУНДФІКС®. Його дія спрямована, в основному, на раціональне регулювання фосфорно-калійного живлення рослин.

Таблиця 1. Економічна ефективність застосування біопрепарату «ГРАУНДФІКС®»


Застосування Граундфіксу® забезпечує:

 • поліпшення живлення рослин на всіх етапах їх росту і розвитку за рахунок ефективного використання фосфорно-калійного ресурсу ґрунту й азоту атмосфери;
 • підвищення коефіцієнта засвоєння рослинами поживних речовин із фосфорно-калійних мінеральних добрив;
 • зростання стресостійкості рослин в умовах посухи, коливання температур, вітрового навантаження, техногенного забруднення;
 • сприяння загальному оздоровленню ґрунту.

Механізм дії препарату Граундфікс® полягає в тому, що комплекс бактерій, які містить препарат, збагачує ґрунт прикореневої зони рослин, продукуючи такі специфічні органічні сполуки, як карбонові кислоти, амінокислоти, поліпептиди, полісахариди, ферменти, фітогормони, антибіотики. Бактерії препарату завдяки підсиленню дії один одного, сприяють:

 • переведенню в розчинну форму фосфатів, закріплених у фосфаті кальцію (Са3(РО4)2);
 • стимулюванню хелатоутворення і вивільненню ретроградованого фосфору, закріпленого вторинними мінералами
 • гідроксидами кремнію, заліза, алюмінію, марганцю у кристалічній формі;
 • вивільненню калію з гідрослюд і мінералів монтморилонітової групи;
 • підвищенню рухомості і доступності для рослин кремнію;
 • поліпшенню структури ґрунту, його повітро- і вологозабезпеченості.

Завдяки активній і злагодженій діяльності мікроорганізмів у прикореневій зоні рослин:

 • підвищуються енергія проростання насіння та імунітет рослин;
 • пришвидшується розвиток кореневої системи і фотосинтетичного апарату;
 • зростає стресостійкість рослинного організму до біотичних та абіотичних чинників;
 • збільшується доступність і швидкість надходження до рослинного організму основних елементів живлення з добрив та ґрунту, також атмосферного азоту.

Препарат Граундфікс® особливо ефективний за високого і дуже високого вмісту фосфору і калію у ґрунтах, багатих на гумус, і ґрунтах з високим вмістом глинистої фракції. На ґрунтах легкого гранулометричного складу і з кислою реакцією середовища, коли показник рН нижчий за 5,0–5,5, разом з Граундфіксом® (у дозі 3 — 5 л/га) пропонується застосовувати Гуміфренд (1 — 1,5 л/га).

ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОСТІ (Київська обл., с. Ставище, 2018)

Культура: Соняшник
Гібрид: Роккі
Грунт: чорнозем типовий малогумусний
Попередник: пшениця озима
Внесення: передпосівний обробіток ґрунту
Контроль: 29,7 ц/га
Дослід (Граундфікс 5 л/га): 34,7 ц/га
Прибавка до контролю: +5,0 ц/га

Коли ґрунт бідний на поживні елементи, без добрив не обійтися. Утім, зважаємо, що внесення Граундфіксу® підвищує ефективність фосфорних і калійних добрив на 20 — 30% залежно від типу ґрунту і його гранулометричного складу, що дає господарям змогу заощаджувати ресурси.

Однією з позитивних характеристик препарату є його пролонгована дія. Тобто мікроорганізми забезпечують збільшення рухомих фосфатів і калію у прикореневій зоні рослин упродовж усього вегетаційного періоду.

Світлана КОРСУНдоктор с.-г. наук

Наші партнери