Біокомплекси для озимих культур


Біокомплекси – це поліфункціональні препарати, що мають у своєму складі живі мікроорганізми: представники природної рослинної та грунтової мікрофлори, а також їхні фізіологічно активні речовини. Ці біопрепарати розроблені за спеціальними рецептурами з урахуванням біологічних вимог кожної сільськогосподарської культури.  

Сьогодні особливо актуальними є Біокомплекси для озимих культур: пшениці, ячменю, ріпаку тощо. Адже в осінньо-зимовий період часто страждають від вимерзання великі площі посівів озимих. Для запобігання явища вимерзання, завдяки максимальному підвищенню стійкості рослин до мінусових температур, були розроблені за спеціальною рецептурою Біокомплекси для обробки насіння різних озимих культур та вегетативної маси рослин. Початку розробки передувало наукове обгрунтування та позитивні результати випробувань.

Відомо, що для підвищення зимостійкості рослини повинні мати потужну кореневу систему, відповідне кущення для зернових та добре розвинену листову розетку для ріпаку. Проте вони не повинні переростати, а бути більш стійкими до шкідників та хвороб. Основна умова для забезпечення зимостійкості рослин - максимальна концентрація у клітинному соку захисних речовин: вуглеводів, білків, амінокислот та інших сполук з низькою точкою замерзання.

Усього цього можна досягти, поліпшивши загальний обмін речовин, мінеральне і, особливо, фосфорне та калійне живлення рослин. Забезпечує такий результат – створення мікробно-рослинного співтовариства, завдяки передпосівній обробці насіння озимих культур Біокомплексами.

Сприяє захисту рослин в несприятливих умовах, збільшує морозостійкість за рахунок вмісту високомолекулярних полісахаридів некрохмальної природи біопрепарат Липосам з антидепресантними та кріопротекторними властивостями.

Внесення Липосаму дозволить збільшити кількість зв’язаної води, завдяки підвищенню концентрації полісахаридів. При цьому високомолекулярні полісахариди некрохмальної природи є менш доступним джерелом живлення для патогенних мікроорганізмів порівняно з вільними моноцукрами та крохмалем, що знижує ймовірність загострення інфекційних захворювань рослин у весняний період.

Не менш важливою проблемою для аграріїв є вихід озимих з зими. Саме у цей період рослина потребує посиленого живлення азотом, фосфором та калієм. Для активізації обмінних процесів, посиленого наростання зеленої маси та фотосинтезу, формування майбутнього врожаю необхідна обробка сходів рослин по вегетації на ранній стадії Біокомплексом-БТУ. Це забезпечить рослини фітогормонами, вітамінами, макро- та мікроелементами. Внесення Біокомплексу-БТУ по вегетації слід поєднувати з обробкою посівів гербіцидами, інсектицидами, додаючи до бакової суміші Липосам.

Липосам послаблює раптову дію низьких температур весною на вегетативний розвиток озимих культур. Дія Липосаму на морозостійкість рослин посилюється при внесенні в бакову суміш при обробці по вегетації таких мікроелементів, як цинк, бор та макроелементів: калій, фосфор. Сумісна дія Липосаму з мікро- та макроелементами підвищує стійкість рослин до весняних заморозків за рахунок: зниження температури замерзання клітинного соку та води, зміцнення еластичності стінок тканин, ущільнення рослинних клітин, більшого приросту кореневої системи, а не вегетативної маси.  

Маючи в своєму складі фунгіцидні бактерії широкого спектру дії, природні азотфіксуючі бактерії, інші корисні бактерії (фосфор- і каліймобілізуючі грунтові бактерії та їх метаболіти), мікро- і макроелементи, вітаміни (β-каротин, Е, H, групи В), вуглеводи, фітогормони, амінокислоти, Біокомплекс-БТУ легко знімає зимовий стрес та швидко відновлює вегетацію рослин після зимівлі, сприяє знищенню фітопатогенів, посилює імунітет ослаблених рослин, прискорює ріст кореневої системи та вегетативної маси, забезпечує збалансоване живлення рослин необхідними речовинами в доступній формі.

Наведемо для прикладу, як вивчалась ефективність Біокомплексу-БТУ при вирощуванні озимого ячменю сорту Луран в господарстві «Куриловецьке і К» Вінницької обл. на дослідній площі 8,8 га.

Придбане насіння озимого ячменю було оброблене хімічним протруйником. Перед посівом 29.09.11 додатково проведено обробку насіння біопрепаратами Біокомплекс-БТУ(1,5 л/т) та прилиплювач Липосам (0,3 л/т).

Під посів в грунт внесено нітроамофоску (150 кг/га). Через 1,5 місяця зроблено перший відбір проб . Порівняно з контролем висота рослин у досліді була вища на 1-2 см, коренева система довша на 4-5 см, більш розгалужена, кількість корінців перевищувала контроль( табл).

Таблиця – Біометричні показники розвитку рослин ячменю сорту Луран


Осінь 2011 року була без опадів, рослини в зиму ввійшли ослаблені, а весною ще й пошкодились приморозками. Не дивлячись на це, обстеження рослин з другого відбору проб, 7 квітня 2012 р., показало: вузол кущення в дослідних рослин був міцніший, в діаметрі товщий. Це означає, що рослини ще з осені накопичили достатню кількість цукрів, підземна частина утворила більше коренів, що дало змогу краще перезимувати і швидше відновити вегетацію. Висота рослин в досліді на 3-4 см більша, довжина кореневої системи на 2-3 см довша, кількість коренів перевищувала контроль на 4-5шт.  

27 квітня 2012 р. посіви дослідної ділянки обробили по вегетації Біокомплексом-БТУ (0,6 л/га) . Для підвищення його ефективності додавали прилиплювач Липосам (0,25 л/га).

  Через 2 місяці, 28.06.2012 р. третій відбір проб показав: рослини в досліді мали більшу висоту, краще виповнений колос, більшу густоту на площі 1 м2. Було менше недогонів. Маса 1000 шт. зерен в досліді дорівнювала 51,7 г, в контролі – 48,2 г.  

03 липня 2012 р. господарство зібрало урожай озимого ячменю: 51,5 ц/га – дослід, 41,5 ц/га – контроль. При ціні зерна озимого ячменю 1700 грн. за 1 т прибавка урожаю 10 ц/га в грошовому еквіваленті склала 1700 грн. Витрати на біопрепарати дорівнювали 131 грн. Чистий дохід з 1 га склав 1569 грн.

Таким чином, обробка насіння ячменю Біокомплексом-БТУ з прилиплювачем Липосам навіть у складних осінньо-зимових кліматичних умовах 2011-2012 рр (недостатня кількість опадів, пізні строки посіву озимих) дала позитивні результати.

Посіви озимих, насіння яких обробляли Біокомплексом-БТУ та прилиплювачем Липосам, краще перенесли стресові ситуації осені і зими, набагато швидше відновили весняну вегетацію.

Застосування Біокомплексу-БТУ та прилиплювача Липосам не потребує змін традиційних агротехнологій, спеціальних пристроїв. Препарати сумісні з мінеральними добривами, мікроелементами, гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами. При невеликих витратах дають добрий прибуток.


Олександр Ростоцький, агроном
Вінницька обл.


Завантажити статтю у форматі PDF


Наші партнери