- ² Ͳ ֲ

. . ϳ , .  

.

. Septoria spp., Fusarium spp., Pyrenophora spp., Alternaria spp., Dreschlera spp., Ascochyta spp., Phytophthora spp. , . 


1 4 Trichoderma:
  • Trichoderma harzianum
  • Trichoderma viride
  • Trichoderma reesei
  • Trichoderma koningii

  • , .
  • , , . 

Fusarium culmorum -  Trichoderma   Fusarium culmorum, /

12Alternaria alternata -  Trichoderma Alternaria alternata, /

12

²

³        (067) 827 37 21
       (067) 823 39 24
       (067) 823 39 25
       (067) 506 10 44
       (067) 823 02 84 ³
       (067) 827 37 19
-        (067) 823 39 23
       (067) 376 91 84
ʳ          (067) 826 20 11
       (067) 823 02 84 ³
          (067) 405 04 60
       (067) 386 85 93
       (067) 767 25 15 ³
       (067) 233 37 61
г        (067) 823 39 24
       (067) 232 02 74 ³
       (067) 827 37 21
         (067) 497 79 67 ³
         (067) 077 23 09
³
       (067) 497 79 83
         (067) 506 10 60
       (067) 823 39 23
       (067) 827 37 20

       (067) 829 40 72 ѳ
       (067) 408 76 79

       (067) 492 51 60
       (067) 767 25 15 ³
       (067) 305 15 54
       (067) 322 90 30
       (067) 829 40 74
     

       (067) 701 07 91

       (067) 826 20 17

       (067) 827 38 02

       (067) 492 51 60

       (067) 506 10 70