URAVNOTEŽENA ISHRANA VOĆARSKIH USEVA

U intenzivnoj organskoj hortikulturnoj proizvodnji, ishrana biljaka je glavni problem u rano proleće kada je potrebno intenzivirati procese rasta. Aktivan rast vegetativne mase, stepen cvetanja i puno formiranje plodova zavise od optimalnog snabdevanja esencijalnim hranljivim materijama. Savremenim visokoprinosnim sortama jabuke, trešnje, šljive, kruške – voćarskim usevima je potrebna zaštita i ishrana kao i svim drugim gajenim biljkama.The existing myth that you can get high yields in a fruit orchard without garden maintenance unfortunately often leads to the death of excellent fruit tree saplings and frustrated gardeners. Modern high-yielding varieties of apple, cherry, plum, and pear - fruit trees need protection and nutrition just like all cultivated plants. If you are sick and tired of being overworked in the garden, the result is a pile of rotten and damaged fruit that still needs to be cleaned all the time - this is the offer for you.


BTU-CENTER praktikuje individualni pristup svakom voćarskom zasadu, u zavisnosti od uslova uzgoja, tehnologije tretmana, stanja zemljišta i zastupljenosti useva u zasadu. Na primer, u pripremi za podizanje novog zasada predlažemo korišćenje biodestruktora ECOSTERN® - razlaganjem biljnih ostataka pre oranja. Sadrži efikasane faktore kao aktivnu materiju - spore i micelijum gljivica Trichoderma i žive ćelije prirodnih bakterija koje razgrađuju celulozu. Količina primene u voćnjacima je 1-2 L/ha. Načini primene: prskanjem, predsadni tretman zemljišta i fertirigacijom.

Za uravnoteženu ishranu biljaka najbolja opcija je GROUNDFIX, biođubrivo za mobilizaciju fosfora i kalijuma u zemljištu i azotofiksaciju. Ovaj proizvod omogućava značajno povećanje stepena iskorišćenja primenjenih mineralnih đubriva i smanjenje njihove količine do 30%. GROUNDFIX sadrži efektivni faktor - ćelije bakterije Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum i ostale. Doza primene u voćnjacima je 3-5 L/ha 2-3 puta, preko sistema za fertirigaciju.

Proizvod MYCOFRIEND stimuliše stvaranje mikorize na korenovom sistemu mladica biljaka ili starijim sadnicama voća. Pomaže da se uveća sposobnost korenovog sistema da apsorbuje više hranljivih materija. Sadrži kompleks gljivica koje formiraju mikorizu - Glomus, Trichoderma i druge mikroorganizme koji podržavaju formiranje mikorize. Količina primene u voćnjacima je 1-2 L/ha za fertirigaciju i u bankovima u zasadima jagode. 

U uslovima sresa, za oporavak biljaka nakon delovanja mraza, pesticida i drugih uticaja, kao i efikasnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za folijarnu primenu, preporučujemo naše biološko lepilo – LIPOSAM i biostimulator AZOTOHELP. LIPOSAM je kompatibilan sa svim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja i ima niz tehnoloških prednosti: uključuje svojstva lepka, adjuvanta i antitranspiranta. Upotrebom LIPOSAM-a sprečava se ispiranje aktivne materije i promoviše se pozitivan post-stresni oporavak biljke (posle mraza, suše). Količina primene u voćnjacima je 1-2 L/ha za folijarni tretman biljaka tokom vegetacije.

Za stimulaciju rasta biljaka i bolji oporavak biljaka nakon delovanja stresnih uslova sredine preporučujemo AZOTOHELP. Ovaj biostimulant na bazi azotofiksirajuće bakterije Azotobacter chroococcum, koje nakon primene proizvodi i biološki aktivne metabolite: aminokiseline, vitamine i fitohormone. Preporučena količina primene u voćarskim zasadima je 0.7-1.5 L/ha fertigaciono, i 1.0-1.5 L/ha za folijarni tretman mladica.

BTU-CENTER nudi poljoprivrednim proizvođačima ne samo proizvode, već rešenja i mogućnosti kako bi, kao rezultat, dobili i dodatni profit i koristi za ekosistem. Štaviše, to je uvek doprinos prinosu!

 Svi navedeni proizvodi su registrovani u Evropskoj Uniji i mogu se koristiti u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. 

Oleksandr Ronsevych, BTU-CENTER AgronomistOur partners