DOKARMIANIE ROSLIN W BIOCENOZIE OGRODU

W intensywnym ogrodnictwie organicznym dokarmianie roślin jest głównym problemem wczesną wiosną, kiedy trzeba intensyfikować procesy wzrostu. Aktywne narastanie masy wegetatywnej, stopień rozkwitu oraz właściwe kształtowanie owoców zależą od optymalnego zabezpieczenia niezbędnymi substancjami odżywczymi, najpierw - azotem. Przeważna większość oznaczonych nawozów albo calkiem nie zawierają azotu, albo są charakteryzowane niską zawartością azotu. Dlatego optymizacja dokarmiania jest zbyt aktualną, i nie tylko w produkcji organicznej.

Mit o tym, że wysokie urodzaje w ogrodzie owocowym można otrzymać bez opieki nad ogrodem, niestety, często prowadzi do zguby wspaniałych sadzonek drzew owocowych oraz rozczarowania ogrodników. Nowoczesne wysokourodzajne kultywary jabłoni, wiśni, śliwki, gruszki, jak i wszystkie plony, potrzebują ochrony i dokarmiania. Jeżeli zmęczyliście się od zbędnej pracy w ogrodzie, w wyniku której otrzymujecie stos zgniłych i uszkodzonych owoców, które trzeba stale porządkować wtedy ta oferta jest dla Was.

BTU-CENTER stosuje indywidualne podejście do każdego ogrodu w zależności od warunków produkcji, technologii obróbki, kondycji gleby oraz różnorodności roślin/drzew. Polecamy różne postanowienia dla każdego wypadku. Nasze podejście jest oparte na trzy kroki zdrowa ziemia, zdrowy start i zdrowe liście.


Zdrowa ziemia

Krok Zdrowa ziemia - to etap główny, pod czas którego rolnicy prowadzą różnorodne przedsięwzięcia agrotechniczne pod czas przygotowania działki pod siew. Pod czas tego etapu tworzy się korzystna mikroflora, ulepsza się równowaga substancji odżywczych oraz przyspiesza się rozkład materiału mulczującego.

Na tym etapie polecamy do wykorzystania takie substancje, jak Ecostern Groundfix. Na przykład, pod czas przygotowania nowej działki pod wysiew, polecamy do wykorzystania biodestruktor ECOSTERN  dla obróbki resztek kultur dzikich przed orką. Ta substancja:


  • pozwala znacznie przyśpieszyć rozkład resztek roślinnych;
  • ulepsza skład strukturalny i aktywność biologiczną gleby;
  • zaopatrywa dostępność substancji odżywczych.

ECOSTERN zawiera zarodniki i grzybnie grzybów Trichoderma, w tym kompleks zarodników i żywych komórek naturalnych bakterii do degradacji celulozy. Ogólna liczba komórek żywotnych od 2,5×109 jednostek tworzących kolonię/cm3. Substancja jest zezwolona do wykorzystania w rolnictwie organicznym. Polecana norma wprowadzania dla roślin ogrodowych: 1-2 l/ha. Sposoby zastosowania: opryskiwanie, przedsiewna obróbka gleby, fertygacja.

GROUNDFIX - bionawóz dla mobilizacji fosforu i potasu, oraz faksacji azotu. Ta substancja:

✔ pozwala znacznie zwiększyć współczynnik wykorzystania wprowadzonego nawozu mineralnego kosztem działania mikroorganizmów pożytecznych;

✔ pozwala przekształcać niedostępne formy fosforu i potasu w formy łatwo dostępne i, w taki sposób, zabezpiecza pozytywną równowagę substancji odżywczych w glebie.

Groundfix zawiera komórki bakterii Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa. Ogólna liczba komórek żywotnych od (0,5 - 1,5) ×109 jednostek tworzących kolonię /cm3. Zastosowanie substancji jak samodzielnie, tak i w kompleksie z innymi substancjami mikrobowymi nie tylko polepsza asymilację wniesionego nawozu mineralnego, w tym pozwala zmniejszyć ich ilość. To, swoją drogą, prowadzi do oszczędzania funduszy i zachowania biocenozy. Polecana norma wprowadzania dla roślin ogrodowych: 3-5 l/ha 2-3 razy pod czas fertygacji.

Zdrowy start

Krok Zdrowy start polega na pomocniczej obróbce pokładowego lub przesadkowego materiału (sadzonek) w celu zabezpieczenia lepszych warunków wzrostu. BTU-Centre oferuje aplikować substancję naturalną Mycofriend dla stymulacji tworzenia mykoryzy (wzrost grzybów) na systemie korzeniowym ogrodowych roślin/drzew. Zastosowanie substancji naturalnej w sumie może polepszyć rozwój roślin i dokarmianie. Pamiętajcie: jeżeli system korzeniowy działa dobrze, to i część nadziemna będzie się rozwijała odpowiednio.

MYCOFRIEND - to złożona substancja mykoryzna, która sprzyja kształceniu mykoryzy. Dzięki swojej efektywności substancja naturalna uzyskała popularność w Ukrainie, w tym w krajach UE i Bliskiego Wschodu, jak to Kazachstan. Ona zawiera kompleks grzybów tworzących mykoryzę Glomus, Trichoderma; mikroorganizmy, które sprzyjają kształtowaniu mykoryzy oraz ryzosfery rosliny: Streptomyces sp., Pseudomonas Fluorescens; bakterie mobilizujące fosforany: Bacillius Megaterium var. phosphaticum, Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus, Enterobacter sp, ogólna ilość komórek żywotnych: (1,0-1,5) 108 jednostek tworzących kolonię /ml. Polecana norma wprowadzania dla roślin ogrodowych: 1-2 l/ha pod czas fertygacji i pod czas wprowadzania do rządku. Ta substancja: 

  • zwiększa powieszchnię pochłaniania systemu korzeniowego roślin kosztem rozwoju mykoryzy;
  • zapewnia roślinom zrównoważone dokarmienie mineralne;
  • zaopatrywa dostępność substancji odżywczych.

Substancja jest zarejestrowana w UE i może być wykorzystywana dla rolnictwa organicznego. Substancja naturalna jest dostępna w formie płynu oraz w formie torfu z identycznym składem i napisem dla ulepszenia technologiczności aplikacji.

Zdrowe liście

Krok Zdrowe liście polega na tym, żeby zdjąć stres u roślin po przymrozkach, obciążeniu pestycydami i innych czynnikach negatywnych, w tym na efektywnym zastosowaniu środków ochrony roślin dla dokarmiania pozakorzeniowego. W tym celu, a także dla zwiększenia efektywności i trwałości działania środków dokarmiania i ochrony roślin, oraz zwiększenia wytrzymałosci do czynników stresowych, polecamy do wykorzystania nasz przylepiacz biologiczny LIPOSAM i biostymulator AZOTOHELP.

LIPOSAM jest zgodny w  mieszaninach zbiornikowych ze wszystkimi środkami ochrony i dokarmiania roślin i posiada mnóstwo przewag technologicznych: on łączy w sobie właściwości przelepiacza, adiuwanta i antitranspiranta. Ponieważ LIPOSAM jest naturalnym adhezywem i bezpiecznym dla środowiska oraz ludzi, można go stosować pod czas dojrzewania owoców. Aplikacja LIPOSAM zapobiega zmywaniu substancji aktywnej oraz dłużej utrzymuje ją na powierzchni rośliny w warunkach deszczu, w tym sprzyja pozytywnemu odnawianiu rośliny po stresie (po przymrozkach, posusze). Oprócz efektywności wykorzystania pod czas aktywnej fazy wegetacji, ta substancja organiczna sprzyja lepszemu przechowywaniu owoców przy zastosowaniu z biofungicydami. Polecana norma wprowadzania dla roślin ogrodowych: 1-2 l/ha dla opryskiwania roślin w okresie wegetacji.

Badania laboratoryjne zdolności utrzymującej pod czas zmywania fosforu jak wskazującej substancji działającej ujawniły wysoką skuteczność substancji. Na przykład, za 60 minut po zmywaniu na jabłku, obrobionym przez Liposam, zawierano 24% substancji aktywnej, a na owocu nieobrobionym tylko 4%. Ogólne zwiększenie fosforu jak wskazującej substancji działającej stanowiło 500%.

AZOTOHELP  biostymulator na zasadzie bakterii dla wiązania azotu cząsteczkowego Azotobacter chroococcum. Ogólna liczba komórek żywotnych: od 1,0×109 jednostek tworzących kolonię /cm3. Po aplikacji on także produkuje biologicznie aktywne metabolity: aminokwasy, witaminy, hormony roślinne. Polecana norma wprowadzania dla roślin ogrodowych: 0,7-1,5 l/ha pod czas fertygacji, 1,0-1,5 l/ha pod czas opryskiwania sadzonek. Ta substancja:

  • pozwala aktywnie fiksować molekularny azot atmosferyczny oraz wzbogaca nim glebę do 60 kg/ha (wskaźnik średni 20 kg/ha). Szereg badań polowych i naukowych przyznał efektywność biostymulatora.
  • zwiększa trwałość roślin do czynników stresujących;
  • pobudza rozwój systemu korzeniowego i roślin.

Dzięki uniwersalnemu charakterowi bakterii Azotobacter, AZOTOHELP jest korzystnym dla wszystkich rodzajów roślin uprawnych, właśnie zbóż, warzywnych, owocowych i jagodowych, w tym dla roślin technicznych i ozdobnych. Oprócz produkcji związków azotowych, bakterii, które wchodzą do składu AZOTOHELP, wydzielają hormony roślinne, jakie intensyfikują wzrost roślin.

BTU-CENTER oferuje rolnikom nie ile substancje, tyle decyzje i możliwości, aby w wyniku, oni otrzymywali jak dochód dodatkowy, tak i korzyść dla ekosystemu. Substancje naturalne ulepszają stan bioty w glebie, zezwalając roślinie lepiej przeciwstawiać się wyzwaniom. Substancje naturalne nie posiadają efektu przyzwyczajenia. Rola substancji naturalnych jest niedoceniona. Aplikacja substancji naturalnych jest najwięcej dostepnym i gospodarczo docelowym środkiem wzbogacania gleby, dokarmiania i stymulacji roślin. Oprócz tego, zawsze będziecie mieli przyrost do urodzajności!

Our partners