Перейти в розділ

ГРАУНДФІКС® (GROUNDFIX)®

ГРАУНДФІКС® (GROUNDFIX)®

Біодобриво грунтове для мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук, фіксації азоту та підвищення ефективності використання мінеральних добрив 

Ефект від використання

 • Збалансоване живлення, починаючи з проростання
 • Перетворення нерухомих форм Р і К в рухомі, фіксація азоту
 • Підвищення коефіцієнту засвоєння мінеральних добрив
 • Зменшення використання мінеральних добрив на 30-50 %
 • Оздоровлення та покращення структури ґрунту.

Призначення та застосування

ГРАУНДФІКС® застосовують у вигляді водного розчину. Перед використанням біопрепарат
ретельно збовтують, після чого його нормовану кількість розчиняють у необхідному об’ємі води
згідно норм, зазначених у таблиці.

ГРАУНДФІКС® застосовується:

 • перед посівом – передпосівна культивація;
 • одночасно з посівом – внесення в рядок посівним комплексом;
 • після посіву – з внесенням ґрунтових гербіцидів


При передпосівному та припосівному внесенні біопрепарату бажано заробити його в ґрунт.
При застосуванні препарату ГРАУНДФІКС® разом з ґрунтовим гербіцидом, в першу чергу
необхідно приготувати робочий розчин гербіциду, а біопрепарат додати безпосередньо перед
обробкою ґрунту.
При застосуванні препарату ГРАУНДФІКС® з ґрунтовим гербіцидом без заробки в ґрунт біопре-
парат практично не втрачає свою ефективність завдяки наявності в складі спеціальних природ-
них протекторів, які захищають мікробіоту від згубної дії ультрафіолету.

Норми витрат

 

Культура

 

 Внесення  

 ГРАУНДФІКС®, л/га 

 

Доза внесення мінеральних добрив, кг/га*

 

Вода,
л/га  

 

Основне внесення **

 

При посіві***

   

 Озимі та ярі:
пшениця,
ячмінь,
ріпак

 Передпосівне  

3-5

 50-100  -  200-
300  

 8-10

 -  20-50
Припосівне  3-5  -  50-100    50-200
 8-10  -  20-50
    

Соя
Кукурудза
Соняшник

   Передпосівне  3-5  50-100  -    200-300
 8-10  -  20-50
Припосівне  3-5  -  50-100  

 50-200

 8-10  -  20-50
*вид та кількість добрива визначається біологічними особливостями с/г культур та фактичним вмістом NPK в ґрунті
**перевага надається азотовмісним добривам
***перевага надається складно-змішаним добривам
Примітка: для озимих культур з метою підвищення коефіціента засвоєння елементів живлення в період відновлення вегетації норма внесення - 2-3 л/га + Липосам 0,3-0,5 л/га.

Склад

 • фосфор- та каліймобілізуючі бактерії 
 • силікатруйнуючі бактерії 
 • природні ендофітні та грунтові азотфіксатори 
 • інша корисна мікрофлора (молочнокислі бактерії, продуценти целюлаз та інших ферментів) 
 • вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно-активні речовини 

Пакування:

1 л, 5 л, 10 л 


Умови зберігання:

Препарат зберігають в герметичній упаковці, в захищеному від світла місці.

Гарантійний термін зберігання:

12 місяців за температури від 4 °С до 10 °С 6 місяців за температури від 10 °С до 15 °С

Посвідчення про держ. реєстрацію А № 05346


ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Інструкція