Інтерв'ю журналу "The Ukrainian Farmer" (травень, 2017)

ЯК ЗРОБИТИ ЗЕМЛЮ ЖИВОЮ


Владислав Болоховський, к. с-г наук,генеральний директор компанії „БТУ-Центр”.pngКОМПАНІЯ «БТУ-ЦЕНТР» НА РИНКУ УКРАЇНИ ВЖЕ 18 РОКІВ. ЗАВДЯКИ РОЗРОБЦІ, ВИРОБНИЦТВУ Й АКТИВНОМУ ВПРОВАДЖЕННЮ ІН-
НОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЙ, СЬОГОДНІ КОМПАНІЯ Є ЛІДЕРОМ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА. КРІМ ТОГО, «БТУ-ЦЕНТР» ПРОПОНУЄ ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАФТО- Й ГАЗОВИДОБУТКУ, ПРАЦЮЄ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ. НИНІ ДЛЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЯ «БТУ-ЦЕНТР» ПРЕДСТАВЛЕ-
НА ПІД ТОРГОВОЮ МАРКОЮ «ЖИВА ЗЕМЛЯ». ПРО ТЕ, ЧОМУ ВАРТО ЗАСТОСОВУВАТИ БІОПРЕПАРАТИ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ЖИВА ЗЕМЛЯ»
ТА ДОВІРЯТИ ПРОДУКТАМ КОМПАНІЇ „БТУ-ЦЕНТР”», МИ ГОВОРИМО ІЗ ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ ВЛАДИСЛАВОМ БОЛОХОВСЬКИМ.

– Пане Владиславе, мета кожного сільгосппідприємства — високі врожаї. Як «БТУ-Центр» своєю продукцією може допомогти досягну-
ти цієї мети?

– Дія біологічних препаратів різноманітна й комплексна. Їх можна застосовувати як в інтегрованих, так і в органічних агротехнологіях.
В інтегрованому землеробстві вони є частковою заміною або доповненням хімічних засобів захисту — пестицидів, що спричиняють стреси
в рослин, негативно впливають на довкілля та наше з вами здоров’я. Біопрепарати не лише зменшують токсичний вплив хімічних ЗЗР, а й за-
безпечують гармонійний розвиток і повноцінне живлення рослин. Саме завдяки цьому найкраще реалізується потенціал тої чи іншої сільськогосподарської культури, що сприяє формуванню доброго врожаю. Ми системно працюємо із сертифікаційною компанією «Органік стандарт»,
маємо відповідні сертифікати виробника препаратів для органічного землеробства, щороку поповнюємо свою лінійку новими продуктами.
Органічне землеробство вимагає любові до землі, вдумливості та системності. Тільки такий господар досягає мети.


– Для якого сектора сільгоспвиробництва ваша продукція найбільш запитувана?

– Завдяки природній нешкідливій дії мікробіологічних препаратів, нині окреслилася тенденція до інтенсивного їх застосування в овочівни-
цтві, на ягідних культурах і у Європі, і в Україні. Також маємо великий досвід щодо застосування мікробних препаратів на польових культурах,
співпрацюємо з провідними агрохолдингами України. До речі, ми є першими й на сьогодні одним із лідерів виробництва біодеструкторів
стерні, що є елементом інтегрованих й органічних агротехнологій. Біодеструктори допомагають розкладати пожнивні рештки, збагатити
ґрунт украй потрібною органікою та налагодити контроль над шкідниками й збудниками бактеріальних і грибних захворювань.

– Яким сьогодні є портфоліо компанії? Якими новинками ви особливо пишаєтеся?

– У нашій лінійці налічується понад 30 препаратів для рослинництва й тваринництва: інокулянти, біоактиватори росту, біофунгіциди, біоін-
сектициди, біодобрива, препарати для компостування та силосування, ферментні кормові добавки та пробіотики. Щодо новинок, то хотів би
звернути увагу на мікоризні препарати. Основне їх призначення — утворення асоціації міцелію гриба та кореня рослини (мікоризи). Тепер до
цієї групи препаратів спостерігається підвищений попит в аграріїв. Адже в умовах погіршання родючості ґрунту, якості добрив, кліматичних
умов, підвищення фітотоксичності постало питання подолання цих явищ, що погіршують урожайність і якість продукції. Відомо, що мікориза
завдяки збільшенню кореневої системи сприяє збільшенню площі живлення рослин і водопоглинальної властивості, транспорту речовин по
рослині, поліпшенню засвоєння ґрунтового та мінерального фосфору, азоту, необхідних рослинам мікроелементів. Також коренева система
із заселеними на неї грибами захищена від різноманітних хвороб. Тому на попит часу ми розробили препарати МІКОФРЕНД® та МЕЛАНОРІЗ®,
які вже зареєстровано в Україні.

– Які поради ви дали б сільгоспвиробникам щодо ефективного застосування біопрепаратів? Адже деякі з них скаржаться, що, мовляв, не бачать від них ефекту…

– Наголошую, що біопрепарати завжди працюють у вдумливого господаря! За будь-яких умов застосування біопрепаратів дає плюс, тому що — це ланка, яка постійно успішно працює в природі й утрачена за інтенсивного агровиробництва. Застосовуючи мікробіологічні препарати, ми компенсуємо втрату. Виходячи
з практики, дуже ефективними є біопрепарати в підготовці ґрунту, обробці насіння та якщо впродовж вегетації рослини обробити не менше ніж два рази.
Хотів би акцентувати увагу на ефективності застосування біофунгіцидів ФітоХелп® і Міко-Хелп® під час обробки насіння всіх культур. Адже доведено, що тоді пригнічується до 90% збудників хвороб, а насіння отримує більшу схожість й енергію проростання.
Велика перевага біопрепаратів у тому, що вони не мають резистентності, терміну очікування, передозування й нетоксичні.
Окрім того, хотів би привернути увагу до нашої програми «Стоп стрес», яка ґрунтується на застосуванні біопрепаратів Органік-баланс,
Азотофіт та Липосам, що мають сильну антистресову дію, допомагають рослині швидко вийти зі стресу.

– Ринок біопрепаратів швидко розвивається. Чи відчуваєте ви конкуренцію та які конкурентні переваги маєте?

– Справді, коли ми починали працювати, в Україні були зареєстровані поодинокі біопрепарати, тепер їх, як вітчизняних, так й імпортних — понад 100. Тому в цьому сенсі конкуренція справді значна. Наші конкурентні переваги насамперед у якості продукції — від моменту створення препарату, умов його зберігання та
до швидкого постачання споживачу, також ми забезпечуємо агрономічний супровід щодо застосування препаратів. Мікроорганізми, що містяться в наших препаратах, ретельно відбирають і перевіряють на ефективність. Ми слідкуємо не лише за їх активністю, а й за концентрацією, терміном придатності.
Наша велика конкурентна перевага — можливість виробляти стандартну продукцію у виробничих умовах. Усе наше виробництво сконцентровано у Вінницькій області. Там розташовані атестовані виробничі та дослідні лабораторії, промислово-дослідне виробництво, склади — усі вони устатковані належним чином. Ми
маємо власний транспортний цех, забезпечуємо доставку продукції, контролюємо якість, дотримуємося умов зберігання продукції, а також сер-йозно працюємо над селекцією мікроорганізмів,маємо власний музей задепонованих штамів.
У компанії «БТУ-Центр» працюють досвідчені фахівці, стаж роботи багатьох із них вже сягнув за 40 років. Наша гордість — два лауреати Державної премії України в галузі науки й техніки — директор із перспективи та розвитку компанії Валентина Болоховська та головний мікробіолог Ольга Нагорна. Врешті-решт ми є сімейною компанією, кістяк якої — родина Болоховських. Для нас турбота про якість продукту — як піклування про добре ім’я сім’ї. Тому ми маємо конку-
рентів, але почуваємося на ринку впевнено.